Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 02-06/4/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 02-06/4/2018.

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

02/4/2018

- 8h00: Lãnh đạo Ban họp giao ban với Trưởng, phó các phòng, đơn vị (tại HT cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

 - Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban; BQL dự án khu vực; Văn phòng đón Đoàn công tác của Ủy ban biên giới quốc gia (tại huyện Ngọc Hồi).

Thứ ba,

03/4/2018

- 8h00: Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban; phòng QHXD; BQL dự án Khu vực tham gia Đoàn khảo sát vị trí xây dựng Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

(cả ngày).

- 8h00: Đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban; Văn phòng BQL cửa khẩu làm việc với phòng Cảnh sát PPCC Công an tỉnh về kiểm tra hệ thống PCCC tại BQL cửa khẩu quốc tế  Bờ Y.

- Lãnh đạo Ban dự họp chi bộ định kỳ tháng 4/2018.

 

Thứ tư,

04/4/2018

- Làm việc.

- Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban dự ký hồ mốc giới và cọc dấu tại UBND tỉnh.

- 13h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban dự Chương trình đối thoại với Thanh niên năm 2018 (tại Hội trường Ngọc Linh).

Thứ năm,

05/4/2018

- 6h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban gặp gỡ doanh nghiệp tại Đăk Mark Coffee.

- Làm việc.

Thứ sáu,

06/4/2018

- Làm việc.

 - 13h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng dự Hội nghị Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình và khu quân sự (tại Hội trường BCH Quân sự tỉnh).