Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 05-09/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 05-09/3/2018 (bổ sung lần 1)

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

05/3/2018

- 8h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban dự Lễ giao, nhận quân năm 2018 tại huyện Ngọc Hồi.

- 10h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước tại UBND tỉnh (phòng họp lớn).

 - 13h30: Lãnh đạo Ban họp giao ban tuần với Trưởng, phó các phòng, đơn vị (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

Thứ ba,

06/3/2018

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban họp BTC Tuần văn hóa, du lịch và xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum 2018 (tại UBND tỉnh).

Làm việc.

Thứ tư,

07/3/2018

- 7h30: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban họp BTV Tỉnh ủy (tại HT Tỉnh ủy).

- 14h00: Đ/c Huỳnh Quốc Trung - Phó Trưởng ban, phòng QHXD họp xem xét, điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tại Sở Xây dựng).

Thứ năm,

08/3/2018

- 6h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban gặp gỡ doanh nghiệp tại Đăk Mark Coffee.

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban họp BCĐ chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế (tại HT lớn - UBND tỉnh).

- Làm việc.

Thứ sáu,

09/3/2018

- Làm việc.

- 14h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban họp Tổng kết BCĐ 3 vùng kinh tế động lực năm 2017 (tại huyện Kon Plông).