Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 12-16/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 12-16/3/2018 (Sửa đổi, bổ sung lần 2)

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

12/3/2018

- 8h00: Lãnh đạo Ban họp giao ban tuần với Trưởng, phó các phòng, đơn vị (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

 - 13h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải, Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban họp với lãnh đạo phòng KHTC, Văn phòng BQL cửa khẩu, Tổ thu phí về công tác thu phí tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

Thứ ba,

13/3/2018

- Làm việc.

 

13h30: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban làm việc với BTV huyện ủy Sa Thầy (tại Huyện Sa Thầy).

Thứ tư,

14/3/2018

- 8h00: Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban dự họp tại UBND tỉnh (phòng họp lớn).

 

- 14h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban họp BCĐ chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế (tại UBND tỉnh).

- 14h30: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban; phòng QLĐT, QHXD, TNMT, Tổ hỗ trợ đầu tư làm việc với Cty TNHH MTV Chiến Thắng 1 về dự án đầu tư tại Khu kinh tế (tại 145 U Re).

Thứ năm,

15/3/2018

- 6h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban gặp gỡ doanh nghiệp tại Đăk Mark Coffee.

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban họp BCH Đảng bộ huyện Ngọc Hồi.

- 8h00: Lãnh đạo phòng KHTH dự họp tại Sở KH&CN theo giấy mời số 09/GM-SKHCN.

- 8h00: Phòng KHTH; Cty ĐTPTHT họp tại Sở Xây dựng.

- 8h00: Phòng QHXD họp tại phòng TNMT thành phố Kon Tum.

- Làm việc.

Thứ sáu,

16/3/2018

- 7h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; đ/c Nguyễn Thanh Dao – Phó Chánh Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

- 8h00: Phòng KHTH; BQL cửa khẩu dự Hội nghị đối thoại giữa người nộp thuế và cơ quan thuế lần 1/2018 (tại Cục thuế tỉnh).

- Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban; các đ/c Phó Trưởng ban; lãnh đạo phòng QHXD, TNMT kiểm tra tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y.