Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 19-23/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 19-23/3/2018

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

19/3/2018

- Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban họp tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Huỳnh Quốc  Trung – Phó Trưởng ban đi công tác tại TP.Hà Nội (hết tuần).

 - Làm việc.

Thứ ba,

20/3/2018

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban dự Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC nhà nước năm 2017 (tại HT Ngọc Linh).

- 8h00: Lãnh đạo Ban họp giao ban tuần với Trưởng, phó các phòng, đơn vị (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

- 9h00: Lãnh đạo Ban họp cán bộ chủ chốt về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ (có danh sách kèm theo) (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y)

- 10h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban, đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban họp đảng ủy (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

- 14h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; Phòng KHTH; Cty ĐTPTHT họp tại Sở Kế hoạch và đầu tư.

Lãnh đạo Ban làm việc với Công ty TNHH Nhân Thành – 10 B (tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

 

Thứ tư,

21/3/2018

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban họp đánh giá thu hồi nợ đọng ngân sách năm 2017 (tại  UBND tỉnh).

- Làm việc.

Thứ năm,

22/3/2018

- 6h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban gặp gỡ doanh nghiệp tại Đăk Mark Coffee.

- 14h00: Đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban; Văn phòng BQL cửa khẩu họp giao ban với các ngành công tác tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

Thứ sáu,

23/3/2018

- Làm việc.

- Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban; các đ/c Phó Trưởng ban; lãnh đạo phòng QHXD, TNMT kiểm tra tại KCN, CCN.