Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 23-27/4/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 23-27/4/2018.

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

23/4/2018

- Làm việc.

 - Làm việc.

Thứ ba,

24/4/2018

-  Làm việc.

- 14h00: Đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban; Văn phòng BQLCK họp giao ban với các ngành công tác tại cửa khẩu (tại HTBQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

Thứ tư,

25/4/2018

- Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

- Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Thứ năm,

26/4/2018

- 6h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban gặp gỡ doanh nghiệp tại Đăk Mark Coffee.

- 13h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng họp phiên thường kỳ tháng 4/2017 (tại UBND tỉnh).

Thứ sáu,

27/4/2018

- Làm việc.

 - Lãnh đạo Ban; phòng QHXD; Cty ĐTPTHT kiểm tra hoạt động tại KCN Hòa Bình; CCN Đắk La.