Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 26/02 đến ngày 02/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 26/02 đến ngày 02/3/2018

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

26/02/2018

- Làm việc.

 - 13h30: Lãnh đạo Ban dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2/2018 (tại HT UBND tỉnh).

Thứ ba,

27/02/2018

- Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban đi công tác tại TP.Hà Nội.

14h00: Đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban họp giao ban tháng 2/2018 với các ngành công tác tại cửa khẩu (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

- 17h00: Đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban dự kỷ niệm 63 năm ngày thầy thuốc Việt Nam tại Trung tâm kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Thứ tư,

28/02/2018

- Làm việc.

Làm việc.

Thứ năm,

01/3/2018

- 6h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban gặp gỡ doanh nghiệp tại Đăk Mark Coffee.

- 8h00: Lãnh đạo Ban họp giao ban tuần với Trưởng, phó các phòng, đơn vị (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

- Làm việc.

Thứ sáu,

02/3/2018

- Làm việc.

- Làm việc.