Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02-04/5/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02-04/5/2018

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

30/4/2018

- Nghỉ Lễ

 - Nghỉ Lễ

Thứ ba,

01/5/2018

- Nghỉ Lễ

- Nghỉ Lễ

Thứ tư,

02/5/2018

- 7h30: Lãnh đạo Ban họp giao ban với Trưởng, phó các phòng, đơn vị.

- Làm việc.

Thứ năm,

03/5/2018

- 6h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban gặp gỡ doanh nghiệp tại Đăk Mark Coffee.

- 7h30: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban họp BTV Tỉnh ủy (tại HT Tỉnh ủy).

- Làm việc.

Thứ sáu,

04/5/2018

- Làm việc.

 - Làm việc.