Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02-06/7/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02-06/7/2018.

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

02/7/2018

- 8h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban dự phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2018 (01 ngày, tại điểm cầu HT Ngọc Linh).

- 9h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban dự làm việc với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc (tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

- 13h30: Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (tại UBND tỉnh).

Thứ ba,

03/7/2018

- 8h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2018 (01 ngày, tại phòng họp trực tuyến HT Ngọc Linh).

- Làm việc.

Thứ tư,

04/7/2018

- Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban họp BTV Huyện ủy Ngọc Hồi (tại Huyện ủy Ngọc Hồi).

- 14h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; phòng QLĐT; QXHD; TNMT; Tổ trưởng Tổ hỗ trợ đầu tư dự Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

Thứ năm,

05/7/2018

- 6h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban gặp gỡ doanh nghiệp tại Đăk Mark Coffee.

- Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban họp BTV Tỉnh ủy (tại HT Tỉnh ủy).

 

- Làm việc.

Thứ sáu,

06/7/2018

- Làm việc.

 - Làm việc.