Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04-08/6/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04-08/6/2018

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

04/6/2018

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; Lãnh đạo Văn phòng dự Công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ tại BQLKKT (tại 145 U Re).

- 13h00: Lãnh đạo Ban làm việc với Trưởng các phòng, đơn vị về rà soát các kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương (phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Thứ ba,

05/6/2018

- 8h30: Đ/c Phạm Thanh Hà- Trưởng ban dự Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2018 và hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/6 (tại Sân Vận động tỉnh).

 

 

 

- Làm việc.

Thứ tư,

06/6/2018

- 8h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban; đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban họp chi bộ Văn phòng.

- Làm việc.

Thứ năm,

07/6/2018

- 6h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban gặp gỡ doanh nghiệp tại Đăk Mark Coffee.

- Làm việc.

Thứ sáu,

08/6/2018

- Lãnh đạo Ban kiểm tra tiến độ thi công dự án Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

 - Làm việc.