Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04 đến 08/9/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04 đến 08/9/2017.

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

04/9/2017

- Nghỉ bù lễ 02/9.

- Nghỉ bù lễ 02/9.

Thứ ba,

05/9/2017

- 7h30: Đ/c Phạm Thanh  Hà – Trưởng ban dự lễ khai giảng tại trường THCS Bờ Y.

- 9h00: Đ/c Lãnh đạo Ban họp giao ban với Trưởng, phó các phòng, đơn vị (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ  Y).

- 13h30: Đ/c Phạm Thanh Hà - Trưởng ban họp Chi bộ Văn phòng (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ  Y).

Thứ tư,

06/9/2017

- 7h30: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban họp BTV Tỉnh ủy (cả ngày, tại HT Tỉnh ủy).

- 8h00: Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban, phòng QHXD, Cty ĐTPTHT, Phòng QLĐT họp với các ngành về xây dựng Chợ biên giới tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tại 145 U Re, TP.Kon Tum).

- Làm việc.

Thứ năm,

07/9/2017

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ sáu,

08/9/2017

- Làm việc.

- Làm việc.

 

* Lịch công tác Tổ hỗ trợ đầu tư từ ngày 04/9 đến 08/9:

- Tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y: Đ/c Phan Văn Châu – CV phòng QHXD.

- Tại 145 U Re: Đ/c Huỳnh Công Ân – Phó Trưởng phòng QHXD.