Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06-10/8/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06-10/8/2018

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

06/8/2018

- Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 năm 2018 (đến hết ngày 24/8/2018, tại Đà Nẵng).

- 7h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; Văn phòng dự tập huấn tại Trường Chính trị tỉnh (hết tuần).

- Làm việc.

Thứ ba,

07/8/2018

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ tư,

08/8/2018

- Làm việc.

- 13h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải - Phó Trưởng ban; Văn phòng họp Khối thi đua tại Sở NN&PTNT.

Thứ năm,

09/8/2018

- 6h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban gặp gỡ doanh nghiệp tại Đăk Mark Coffee.

- Làm việc

 

Thứ sáu,

10/8/2018

- Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban xin nghỉ việc riêng (đến hết ngày 12/8/2018).

 - Làm việc.