Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 10-14/9/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 10-14/9/2018 (bổ sung lần 2)

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

10/9/2018

- Làm việc.

- 14h30: Phòng KHTH, VP, Cty ĐTPTHT và liên ngành đánh giá hiện trạng hư hỏng trụ sở làm việc của Ban quản lý
Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Thứ ba,

11/9/2018

- 7h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban dự làm việc với Công đoàn các KKT, KCN (tại 145 U Re).

- 8h00: Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban dự Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC (tại phòng họp trực tuyến HT Ngọc Linh).

 

- 13h30: Lãnh đạo Ban họp giao ban với Trưởng, phó các phòng, đơn vị (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

Thứ tư,

12/9/2018

- Làm việc.

- 13h30: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban dự buổi làm việc của BTV Tỉnh ủy với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (tại HT UBMTTQ Việt Nam tỉnh).

Thứ năm,

13/9/2018

- 6h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban gặp gỡ doanh nghiệp tại Đăk Mark Coffee.

- 7h30: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ (tại BCH Quân sự tỉnh).

- 14h00: Đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban họp thống nhất nội dung tiếp nhận người bệnh từ tỉnh Attapư,
nước CHDCND Lào đến KCB tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (tại Sở Y tế).

- 15h30: Văn phòng BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y dự bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ phòng chống ma túy và tội phạm (tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động).

Thứ sáu,

14/9/2018

- 8h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban dự Hội nghị báo cáo viên tháng 9/2018 (tại phòng họp trực tuyến HT Ngọc Linh).

 - Làm việc.