Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11-15/6/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11-15/6/2018

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

11/6/2018

- 7h30: Đ/c Phạm Thanh Hà- Trưởng ban họp Tỉnh ủy (cả ngày, tại HT Tỉnh ủy).

- 8h00: Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (hết tuần, tại Trường Chính trị tỉnh).

- Làm việc.

Thứ ba,

12/6/2018

- Đ/c Phạm Thanh Hà- Trưởng ban khám sức khỏe định kỳ (tại Ban bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh).

- 14h00: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban; đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; Trưởng phòng: QLĐT, QHXD, TNMT, Tổ trưởng Tổ hỗ trợ đầu tư dự Lễ trao giấy chứng nhận đănh ký đầu tư cho doanh nghiệp (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

Thứ tư,

13/6/2018

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ năm,

14/6/2018

- 6h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban gặp gỡ doanh nghiệp tại Đăk Mark Coffee.

- Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban làm việc với BTV Huyện ủy Konplông.

Thứ sáu,

15/6/2018

- Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban dự Hội thao BQL các KKT, KCN các tỉnh Tây Nguyên năm 2018 tại tỉnh Đăk Nông (đến hết ngày 17/6/2018).

 - Làm việc.

* Ngày 16/6/2018: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban báo tại lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 3 thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý tại Trường Chính trị tỉnh.