Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11 đến 15/9/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11 đến 15/9/2017

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

11/9/2017

- Làm việc.

- Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban, Văn phòng làm việc với Sở Nội vụ về thẩm định Đề án VTVL của BQL Khu kinh tế tỉnh (tại Sở Nội vụ).

Thứ ba,

12/9/2017

- 7h30: Đ/c Phạm Thanh  Hà – Trưởng ban, đ/c Vũ Mạnh Hải, Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban dự ĐH Công đoàn cơ sở BQL Khu kinh tế tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (tại  HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

- 8h00: Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban, Văn phòng dự tập huấn nghiệp vụ: Khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và Hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo (tại phòng họp trực tuyến  HT Ngọc Linh).

- 13h30: Đ/c Phạm Thanh  Hà – Trưởng ban, đ/c Vũ Mạnh Hải, Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng họp giao ban cơ quan với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ  Y).

Thứ tư,

13/9/2017

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban, thành viên BBT Trang TTĐT cơ quan tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đa phương tiện năm 2017 (đến hết ngày 19/9, tại nhà khách 30/4).

- Làm việc.

Thứ năm,

14/9/2017

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ sáu,

15/9/2017

- Làm việc.

- Làm việc.

 

* Lịch công tác Tổ hỗ trợ đầu tư từ ngày 11/9 đến 15/9:

- Tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y: Đ/c Tô Văn Thung – Chuyên viên Văn phòng.

- Tại 145 U Re: Đ/c Nguyễn Quốc Văn – Chuyên viên phòng QLDN.