Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 17-21/9/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 17-21/9/2018

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

17/9/2018

- Lãnh đạo Ban khám sức khỏe định kỳ tại Ban bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh.

- 13h30: Lãnh đạo Ban; phòng QHXD; QLĐT; Tổ hỗ trợ đầu tư làm việc với các doanh nghiệp Hàn Quốc (tại 145 U Re).

Thứ ba,

18/9/2018

- Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng, đơn vi làm việc tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- 13h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải, đồng chí Đặng Ngọc Thuận, đồng chí Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban họp BCH Đảng bộ BQLKKT (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

Thứ tư,

19/9/2018

- Làm việc.

- 13h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban dự Hội nghị sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019 trên địa bàn tỉnh (tại BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh).

Thứ năm,

20/9/2018

- 6h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban gặp gỡ doanh nghiệp tại Đăk Mark Coffee.

- Làm việc.

Thứ sáu,

21/9/2018

- Làm việc.

 - 14h00: Đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban; Văn phòng BQL cửa khẩu họp giao ban với các ngành công tác tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y.