Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 21 đến 25/8/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 21 đến 25/8/2017.

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

21/8/2017

- 8h30: Lãnh đạo Ban họp giao ban cơ quan với Trưởng, phó các phòng, đơn vị (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

- Làm việc.

 

Thứ ba,

22/8/2017

- Làm việc.

 

- 13h30: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban tham gia báo cáo viên tại lớp QLNN chương trình chuyên viên (tại Trường Chính trị tỉnh).

Thứ tư,

23/8/2017

- Làm việc.

 

- Đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban, Văn phòng BQL cửa khẩu họp giao ban với các ngành công tác tại cửa khẩu QT Bờ Y (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

Thứ năm,

24/8/2017

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ sáu,

25/8/2017

- Làm việc.

- Làm việc.

 

* 8h00, ngày 26/8/2017: Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban dự Tọa đảm khoa học đề tài cấp quốc gia (tại phân Hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum).

* Lịch công tác Tổ hỗ trợ đầu tư từ ngày 21 đến 25/8:

- Tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y: Đ/c Phan Văn Châu – CV phòng QHXD.

- Tại 145 U Re: Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo – CV phòng QLĐT.