Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 24-28/9/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 24-28/9/2018

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

24/9/2018

- 7h30: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban họp BTV Tỉnh ủy (cả ngày, tại HT Tỉnh ủy).

- 8h00: Đồng chí Vũ Mạnh Hải, đ/c Huỳnh Quốc Trung -Phó Trưởng ban; đ/c Phùng Chí Đính – Trưởng phòng KHTH dự Hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình phát triển KTXH 2018, xây dựng KH phát triển KTXH 2019 (tại phòng họp trực tuyến VNPT Kon Tum).

- Làm việc.

Thứ ba,

25/9/2018

- Lãnh đạo Ban làm việc với Đoàn kiểm tra thực hiện QCDC ở cơ sở tại Đảng ủy BQL Khu kinh tế (tại HT BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

- Làm việc.

Thứ tư,

26/9/2018

- 8h00: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban; Văn phòng dự Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại 2018 (02 ngày, tại Trường chính trị tỉnh) .

- 7h30: Văn phòng dự tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác nghiên cứu, tổng kết và biên soạn lịch sử năm 2018 (03 ngày tại Nhà khách Hữu Nghị).

- Làm việc.

Thứ năm,

27/9/2018

- 6h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban gặp gỡ doanh nghiệp tại Đăk Mark Coffee.

- Lãnh đạo Văn phòng dự Hội nghị kiến thức đối ngoại 2018 (02 ngày, tại KS Hoàng Vân).

- Làm việc.

Thứ sáu,

28/9/2018

- 7h30: Lãnh đạo Văn phòng dự Hội nghị phổ biến, quán triệt QĐ 250/QĐ-TTg của TTCP (tại KS Tây Nguyên).

 - Làm việc.