Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 25-29/6/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 25-29/6/2018.

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai,

25/6/2018

- 7h00: Lãnh đạo Ban họp giao ban với Trưởng, phó các phòng, đơn vị (tại 145 U Re).

- 7h30: Đ/c Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban tham gia lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý (tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum).

- Lãnh đạo Ban; BQL dự án khu vực; Phòng QHXD kiểm tra công trình xây dựng tại Khu kinh tế.

Thứ ba,

26/6/2018

- 7h30: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban báo cáo tạo Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý (Lớp thứ hai) (tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum).

- 7h30: Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi đua, khen thưởng (tại Phân hiệu ĐH Đà Nẵng)

- 13h30: Đ/c Phạm Thanh Hà – Trưởng ban họp tại Hội Luật gia tỉnh.

-  13h30: Đ/c Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban; BQL dự án khu vực làm việc với UBND tỉnh về 03 dự án đang đầu tư tại Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Thứ tư,

27/6/2018

- Làm việc.

- Làm việc.

Thứ năm,

28/6/2018

- 6h30: Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban gặp gỡ doanh nghiệp tại Đăk Mark Coffee.

 

- Làm việc.

Thứ sáu,

29/6/2018

- 08h00: Lãnh đạo Ban dự HN trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai NQTW7 khóa XII của Đảng (Cả ngày, tại HT Ngọc Linh).

 - Làm việc.