LIÊN HỆ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM

Địa chỉ trụ sở chính : Khu I - Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Điện thoại: 0603.885.049 - Fax: 0603.885.047- Email: banquanlykhukinhte-kontum@chinhphu.vn

Email: banquanlykhukinhte-kontum@chinhphu.vn

Tại thành phố Kon Tum: 145 U Re, Tp. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 0603.910.606 - Fax: 0603.866.900

Họ tên
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Tiêu đề
Nội dung