Phê duyệt đồ án QH chi tiết (tỷ lệ 1/500) Đô thị Nam Bờ Y, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Phê duyệt đồ án QH chi tiết (tỷ lệ 1/500) Đô thị Nam Bờ Y, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y