Phê duyệt phương án giá thu tiền sử dụng hạ tầng Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Ngày 13/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 524/QĐ-UBND về Phê duyệt Phương án giá thu tiền sử dụng hạ tầng tầng Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Theo đó, mức giá thu tiền sử dụng hạ tầng tầng Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum là 2.875 đồng/m2/năm (hai nghìn tám trăm bảy mươi lăm đồng). Đối tượng thu: Các nhà đầu tư thuê đất để đầu tư xây dựng dự án trong Cụm công nghiệp Đăk La. Đơn vị thu: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh. Hình thức thu: Thông qua hợp đồng thỏa thuận sử dụng giữa Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh và nhà đầu tư thuê đất trong CCN.
Quyết định giao đơn vị thực hiện phải niêm yết giá cho thuê công trình hạ tầng bằng đồng Việt Nam tại địa điểm giao dịch để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn, chứng từ thu, kê khai, quyết toán theo quy định hiện hành.
Xem quyết định tại đây!.


BBT (tổng hợp)