Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiiệm đối với công chức, viên chức thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý

Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiiệm đối với công chức, viên chức thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý. Tải về: File đính kèm.