Thành lập Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh

Ngày 29/3/2017, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành các Quyết định thành lập các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Kon Tum, gồm:

- Quyết định số 356-QĐ/ĐU thành lập Chi bộ Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp, gồm 08 đảng viên. Chỉ định Đồng chí Vũ Trọng Đại -Bí thư, Đồng chí Hoàng Văn Kiều -Phó bí thư Chi bộ.
- Quyết định số 357-QĐ/ĐU thành lập Chi bộ Quản lý Quy hoạch Xây dựng và Tài nguyên Môi trường, gồm 10 đảng viên. Chỉ định Đồng chí Huỳnh Quốc Trung -Bí thư, Đồng chí Trần Trung Tuyến -Phó bí thư, đồng chí Nguyễn Thanh Đoan – Chi ủy viên Chi bộ.
- Quyết định số 358-QĐ/ĐU thành lập Chi bộ Văn phòng, gồm 15 đảng viên. Chỉ định Đồng chí Đào Nguyên Hòa -Bí thư, Đồng chí Vũ Văn Chừng -Phó bí thư, đồng chí Tô Cao Sơn – Chi ủy viên Chi bộ.
Trước đó, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành các Quyết định 350, 351, 352, 353, 354, 355 giải thể các chi bộ: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Chi bộ Văn phòng và Chi bộ Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.


Văn phòng (tổng hợp)