Thông báo Kết luận giao ban ngày 18/01/2016

Ngày 18/01/2016 tại Văn phòng đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại TP.Kon Tum, đồng chí Phạm Thanh Hà – Trưởng ban đã chủ trì cuộc họp giao ban. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Phạm Thanh Hà đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

1. Xây dựng chương trình công tác năm 2016 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; kế hoạch chi tiêu tài chính của cơ quan năm 2016 (Phòng Kế hoạch – Tài chính chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tham mưu thực hiện xong trước ngày 22/01/2016).

2. Tham mưu chuyển nguồn vốn NSTW hỗ trợ năm 2015 của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Bình giai đoạn I và giai đoạn II sang thực hiện, giải ngân đến ngày 31/12/2016 (Phòng KHTC phối hợp với Công ty ĐTPTHT, Ban quản lý các dự án đầu tư thực hiện); làm việc với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Công ty TNHH Nhân Thành 10-B về lộ trình hoàn trả vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư đối với các dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và tiến độ triển khai dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phòng KHTC chủ trì thực hiện).

3. Tham mưu chuẩn bị nội dung điều chỉnh, bổ sung khu công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam; thống nhất giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về QHXD cho Công ty TNHH MTV Hải Dương Bờ Y tại lô QC2 khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; kiểm tra, tham mưu đề xuất đối với nội dung văn bản của Ủy ban nhân dân xã Bờ Y và đơn xin mượn đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa về việc xin sử dụng tạm đường D4, khu III, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y để làm sân thể thao; khảo sát, đề xuất bố trí quỹ đất từ 20-30 ha tại khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y để doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đầu tư hạ tầng, kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ kho vận...; chuẩn bị các nội dung liên quan đến đất đai của các doanh nghiệp tại KCN Hòa Bình, CCN Đăk La để làm việc với Sở TNMT (Phòng QHMT chủ trì phối hợp với phòng, đơn vị liên quan thực hiện theo quy định).

4. Xây dựng kế hoạch thăm, chúc Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016 và kế hoạch chuẩn bị Tết tại cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, tổ chức cho các phòng, ban, đơn vị, cá nhân đăng ký các nội dung thi đua năm 2016; đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng để các doanh nghiệp có dự án đầu tư vào KKT, KCN ký quỹ theo quy định (Văn phòng chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện).

5. Về chuẩn bị nội dung Hội nghị cán bộ công chức năm 2016: Các phòng, ban, đơn vị chủ động triển khai các nội dung, nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch số 03/KH-BQLKKT-CĐCS ngày 11/01/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và BCH Công đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về Kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCC và đăng ký thi đua năm 2016 (Lưu ý: Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn).

6. Tham mưu đề xuất các điểm, bãi đỗ xe, bãi san tải hàng hóa tại một số tuyến đường thuộc khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Phòng QLTH phối hợp với Ban quản lý các dự án đầu tư, phòng QHMT, Công ty ĐTPTHT triển khai thực hiện).

7. Đôn đốc các nhà thầu đang thi công các dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu quôc tế Bờ Y đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; tiếp tục triển khai dự án Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo quy định (Ban quản lý các dự án đầu tư chủ trì phối hợp thực hiện).

 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo để các phòng, ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.