Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Huỳnh Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.