Thông báo kết quả họp giao ban ngày 19/10/2015

Ngày 19/10/2015 tại Văn phòng đại diện Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại TP.Kon Tum, đồng chí Phạm Thanh Hà - Trưởng ban đã chủ trì cuộc họp giao ban. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã thảo luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Các phòng, ban, đơn vị tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Thông báo số 63/TB-BQLKKT ngày 05/10/2015; Thông báo số 65/TB-BQLKKT ngày 12/10/2015.

- Chủ động làm việc với các sở, ngành, địa phương để triển khai các nội dung đã đề xuất, kiến nghị; tập trung cho công tác đền bù, GPMB đối với các dự án; công tác thu hồi đất; báo cáo kết quả kiểm tra tại Công ty ĐTPTHT; hướng dẫn thủ tục cho các tổ chức, cá nhân về đầu tư tại KKT, KCN, CCN; rà soát lại các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, các dự án đã giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về QHXD nếu đơn vị nào chậm đưa vào sử dụng hoặc không triển khai thì thì lập thủ tục thu hồi theo quy định; tập trung chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công xây dựng công trình đạt chất lượng, đảm bảo tiến độ, dự án.

2. Các phòng, ban, đơn vị:

2.1. Phòng KHTC:

- Làm việc với Sở Tài chính về dự toán ngân sách năm 2016; trình phê duyệt Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2014 của Cty ĐTPTHT.

- Báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách, đề án, kế hoạch đã ban hành trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016.

2.2. Phòng QHMT:

- Tham mưu giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về QHXD cho Công ty cổ phần HAGL tại lô KH2 khu I Khu kinh tế CKQT Bờ Y; thống nhất giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về QHXD cho Công ty TNHH NNB Kon Tum tại lô P/S KCN Hoà Bình khi DN đã đầu tư XD xong tại lô D3-3 (đã giới thiệu) và DN thực sự có nhu cầu. Trước mắt cho DN mượn đất tại lô P/S để tập kết vật liệu phục vụ việc SX bê tông tươi tại lô D3-3.

- Hướng dẫn Chi nhánh Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần Xí nghiệp May Kon Tum đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo Công văn số 13/2015-CVXN ngày 12/10/2015 của Công ty cổ phần Xí nghiệp May Kon Tum.

2.3. Văn phòng:

- Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

- Tham mưu Quyết định biệt phái công chức, nhân viên về công tác tại Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y; bố trí ông Đào Nguyên Hòa, Phó Chánh Văn phòng kiêm nhiệm Chánh Văn phòng Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y; hợp đồng lao động làm công tác bảo vệ, lái xe, phục vụ tại Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

2.4. Phòng QLTH:

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2.5. Công ty ĐTPTHT:

- Thực hiện quyết toán đối với các dự án tạm dừng, dự án đã hoàn thành tại KCN Hòa Bình và CCN Đăk La.

- Lập thủ tục chuyển hình thức từ giao đất sang thuê đất theo quyết định 719/QĐ-UBND đối với đất hạ tầng kỹ thuật của KCN Hòa Bình và thuê đất xây dựng hạ tầng tại cụm công nghiệp Đăk La; Làm việc với đơn vị liên quan thống nhất lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại.

- Lập các thủ tục pháp lý có liên quan về bảo vệ môi trường tại nhà máy cấp nước khu kinh tế theo quy định; Phối hợp với UBND xã Bờ Y theo dõi, xử lý, khắc phục các hư hỏng của đường ống cấp nước trong quá trình xã thi công xây dựng đường giao thông nông thôn.

2.6. Ban quản lý các dự án đầu tư:

- Dự án đầu tư công giai đoạn 2016-2020: Phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, lập dự án đầu tư.

- Đôn đốc đơn vị thi công dọn dẹp vệ sinh, lối vào nhà vệ sinh tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tháo dỡ các trụ điện chiếu sáng công lộ (hư hỏng) tại khu II, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.