Thông báo phân công công chức, nhân viên trực tại Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ( Khu I KKT)

Thông báo phân công công chức, nhân viên trực tại Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ( Khu I KKT). Tải về: File đính kèm.