Thông báo phân công công chức, nhân viên trực tại Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ( Khu I KKT)

Thông báo phân công công chức, nhân viên trực tại Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (Tháng 9/2016). Tải về: File đính kèm.