Thông báo phân công công chức xuống trực tại xã kết nghĩa Đăk Ang

Thông báo phân công công chức xuống trực tại xã kết nghĩa Đăk Ang. Tải về: File đính kèm.