Thông báo về thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015

Thông báo về thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015
THÔNG BÁO
Về thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015
Thực hiện Thông báo số 120/TB-UBND, ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thông thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 như sau:
            1. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015: Toàn thể công chức, viên chức và người lao động cơ quan đi làm bù vào Thứ 7 (ngày 14/02/2015) để hoán đổi ngày nghỉ vào Thứ 2 (ngày 16/02/2015).
            Như vậy thời gian nghỉ Tết Âm lịch Ất Mùi năm 2015 toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan được nghỉ 09 ngày liên tục, từ ngày 15/02/2015 đến hết ngày 23/02/2015 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày 05 tháng Giêng năm Ất Mùi).
2. Về việc thực hiện lịch trực trong thời gian nghỉ Tết:
- Các Phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức công tác dọn vệ sinh nơi công sở và thực hiện lịch trực, bảo vệ trong thời gian nghỉ Tết (theo sự phân công lịch trực của Văn phòng BQLKKT tỉnh).
- Văn phòng đại diện BQLKKT tỉnh tại TP. Kon Tum, Trạm KSLH CKQT Bờ Y, Công ty Đầu tư PTHT Khu kinh tế tỉnh tự lên lịch trực cơ quan, gửi danh sách về Văn phòng BQLKKT tỉnh để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo BQLKKT tỉnh và UBND tỉnh.
- Tổ Công tác 04 của BQLKKT tỉnh bố trí, phân công lịch trực tại xã kết nghĩa ĐăkAng (huyện Ngọc Hồi) theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 04 Tỉnh ủy.
- Đối với lịch trực lãnh đạo: Theo Báo cáo số 21/BC-BQLKKT, ngày 29/01/2015 của BQLKKT tỉnh (đã báo cáo UBND tỉnh)
3. Về việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu:
Tại Trụ sở BQLKKT tỉnh, Văn phòng đại diện BQLKKT tỉnh tại TP. Kon Tum, Trụ sở Công ty Đầu tư PTHT Khu kinh tế, Trạm KSLH CKQT Bờ Y thực hiện việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu trong thời gian từ ngày 15/02/2015 đến hết ngày 23/02/2015.
* Nội dung khẩu hiệu: “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Ất Mùi”.
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo đến các Phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết, thực hiện./.