Thông báo về việc nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thông báo về việc nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016). Tải về: File đính kèm.