BQL CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y


Doan-cong-tac-Lien-nganh-Viet--Lao-lam-viec-voi-cinh-quyen-tinh-Attapu-Lao-va-UBND-tinh-Kon-Tum-Viet-Nam-

Đoàn công tác Liên ngành Việt - Lào làm việc ...

Đoàn công tác Liên ngành Việt - Lào làm việc với cính quyền tỉnh Attapư (Lào) và UBND tỉnh Kon Tum (Việt Nam)


Giới thiệu Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y được thành lập theo Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, có tư cách pháp nhân, tài khoản, con dấu và trụ sở tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y.