CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP


Dua-vao-van-hanh-he-thong-quan-trac-nuoc-thai-cong-nghiep-tu-dong-lien-tuc-tai-khu-cong-nghiep-Hoa-Binh

Đưa vào vận hành hệ thống quan trắc nước thải ...

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum – là đơn vị tiếp nhận kết quả quan trắc tự động, liên tục tại KCN Hòa Bình đã kiểm tra, hướng dẫn việc kết nối về hệ thống trung tâm đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp giúp theo dõi lưu lượng, chất lượng nước thải liên tục, tự động, giúp chủ nguồn thải, cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ việc xả nước thải tại mọi thời điểm và có các biện pháp giải quyết, ứng cứu kịp thời nếu có sự cố xảy ra.


Bao-tri-sua-chua-cong-chinh-KCN-Hoa-Binh

Bảo trì, sửa chữa cổng chính KCN Hòa Bình

Thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình hàng năm và ý kiến chỉ đạo của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tại văn bản số 104/BQLKKT-QHXD về việc bảo trì, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình năm 2017. Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế đã triển khai kế hoạch bảo trì, cải tạo sửa chữa cổng chính KCN, lắp đặt một số hạng mục để quản lý, bảo vệ an ninh trật tự trong KCN gồm:


Phe-duyet-phuong-an-gia-thu-tien-su-dung-ha-tang-Cum-cong-nghiep-Dak-La-huyen-Dak-Ha-tinh-Kon-Tum

Phê duyệt phương án giá thu tiền sử dụng hạ t ...

Ngày 13/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 524/QĐ-UBND về Phê duyệt Phương án giá thu tiền sử dụng hạ tầng tầng Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.


Dau-tu-du-an-He-thong-quan-trac-nuoc-thai-tu-dong-tai-nha-may-xu-ly-nuoc-thai-tap-trung-KCN-Hoa-Binh--giai-doan-1

Đầu tư dự án Hệ thống quan trắc nước thải tự ...

Ngày 09/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1369/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống quan trắc nước thải tự động tại nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Hòa Bình - giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 1 tỷ 155 triệu đồng, từ nguồn thu cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với sử dụng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Bình.


Cong-bo-cong-bo-Quy-hoach-chi-tiet-Khu-cong-nghiep-Hoa-Binh-giai-doan-2--phuong-Ngo-May-thanh-pho-Kon-Tum-tinh-Kon-Tum

Công bố công bố Quy hoạch chi tiết Khu công n ...

Ngày 17/10/2016, tại UBND phường Ngô Mây và trụ sở thôn Thanh Trung (nơi có vị trí quy hoạch),Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức công bố Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.


Thong-bao-cong-bo-quy-hoach-chi-tiet-KCN-Hoa-Binh-giai-doan-2-phuong-Ngo-May-TP-Kon-Tum

Thông báo công bố quy hoạch chi tiết KCN Hoà ...

Thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt QHCT khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 05 tháng 10 năm 2016,  Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Thông báo số 81/TB-BQLKKT về công bố quy hoạch chi tiết KCN Hoà Bình (giai đoạn 2) phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Theo đó:


Phe-duyet-QHCT-Khu-cong-nghiep-Hoa-Binh-giai-doan-2-

Phê duyệt QHCT Khu công nghiệp Hòa Bình (giai ...

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1042/QĐ-UBND về việc phê duyệt QHCT khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum với diện tích 70 ha.


THONG-TIN-VE-KHU-CONG-NGHIEP-HOA-BINH

THÔNG TIN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA BÌNH

THÔNG TIN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA BÌNH


THONG-TIN-VE-KHU-CONG-NGHIEP-SAO-MAI

THÔNG TIN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP SAO MAI

THÔNG TIN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP SAO MAI


THONG-TIN-VE-CCN-DAK-LA

THÔNG TIN VỀ CCN ĐĂK LA

1. Giới thiệu

Là một cụm công nghiệp tập trung, đa ngành được hình thành nhằm thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngòai tỉnh đầu tư, tạo việc làm cho lao động địa phương. Các ngành công nghiệp được định hướng phát triển đầu tư vào cụm công nghiệp: chế biến nông lâm sản, thực phẩm; cơ khí nhỏ và TTCN; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến lâm sản và các nhóm ngành thích hợp khác.