CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP


THONG-TIN-VE-KHU-CONG-NGHIẸP-DAK-TO

THÔNG TIN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP ĐĂK TÔ

THÔNG TIN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP ĐĂK TÔ


THONG-TIN-VE-KHU-CONG-NGHIEP-HOA-BINH

THÔNG TIN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA BÌNH

THÔNG TIN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA BÌNH


THONG-TIN-VE-KHU-CONG-NGHIEP-SAO-MAI

THÔNG TIN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP SAO MAI

THÔNG TIN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP SAO MAI


THONG-TIN-VE-CCN-DAK-LA

THÔNG TIN VỀ CCN ĐĂK LA

1. Giới thiệu

Là một cụm công nghiệp tập trung, đa ngành được hình thành nhằm thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngòai tỉnh đầu tư, tạo việc làm cho lao động địa phương. Các ngành công nghiệp được định hướng phát triển đầu tư vào cụm công nghiệp: chế biến nông lâm sản, thực phẩm; cơ khí nhỏ và TTCN; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến lâm sản và các nhóm ngành thích hợp khác.