DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI


Du-an-da-va-dang-trien-khai-tai-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

Dự án đã và đang triển khai tại Khu kinh tế c ...

Dự án đã và đang triển khai tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


Phe-duyet-chu-truong-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-nang-cap-duong-D8-Khu-I-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y-

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trì ...

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường D8 Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.