DỰ ÁN HOÀN THÀNH


-XAY-DUNG-Hoan-thanh-viec-sua-chua-nang-cap-duong-noi-bo-tai-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

* XÂY DỰNG: Hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấ ...

Vừa qua, Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức duy tu, sửa chữa, nâng cấp đường nội bộ trạm kiểm soát liên hợp – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (từ Km1+948,17 đến Km2+351,55).


Dua-cong-trinh-duong-D8-khu-I-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y-vao-su-dung

Đưa công trình đường D8 khu I- Khu kinh tế cử ...

Vừa qua, Chi Cục Giám định chất lượng - Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra và thống nhất nghiệm thu đưa công trình đường D8 khu I- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y vào khai thác sử dụng theo quy định.


Danh-muc-cac-du-an-hoan-thanh-nam-2015

Danh mục các dự án hoàn thành năm 2015

Danh mục các dự án hoàn thành năm 2015. Tải về: File đính kèm.