DỰ ÁN HOÀN THÀNH


-XAY-DUNG-Hoan-thanh-viec-sua-chua-nang-cap-duong-noi-bo-tai-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

* XÂY DỰNG: Hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấ ...

Vừa qua, Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức duy tu, sửa chữa, nâng cấp đường nội bộ trạm kiểm soát liên hợp – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (từ Km1+948,17 đến Km2+351,55).


Bao-tri-sua-chua-cong-chinh-KCN-Hoa-Binh

Bảo trì, sửa chữa cổng chính KCN Hòa Bình

Thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình hàng năm và ý kiến chỉ đạo của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tại văn bản số 104/BQLKKT-QHXD về việc bảo trì, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình năm 2017. Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế đã triển khai kế hoạch bảo trì, cải tạo sửa chữa cổng chính KCN, lắp đặt một số hạng mục để quản lý, bảo vệ an ninh trật tự trong KCN gồm:


Dua-cong-trinh-duong-D8-khu-I-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y-vao-su-dung

Đưa công trình đường D8 khu I- Khu kinh tế cử ...

Vừa qua, Chi Cục Giám định chất lượng - Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra và thống nhất nghiệm thu đưa công trình đường D8 khu I- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y vào khai thác sử dụng theo quy định.


Dau-tu-du-an-He-thong-quan-trac-nuoc-thai-tu-dong-tai-nha-may-xu-ly-nuoc-thai-tap-trung-KCN-Hoa-Binh--giai-doan-1

Đầu tư dự án Hệ thống quan trắc nước thải tự ...

Ngày 09/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1369/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống quan trắc nước thải tự động tại nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Hòa Bình - giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 1 tỷ 155 triệu đồng, từ nguồn thu cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với sử dụng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Bình.


Danh-muc-cac-du-an-hoan-thanh-nam-2015

Danh mục các dự án hoàn thành năm 2015

Danh mục các dự án hoàn thành năm 2015. Tải về: File đính kèm.