DỰ ÁN HOÀN THÀNH


Dua-cong-trinh-duong-D8-khu-I-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y-vao-su-dung

Đưa công trình đường D8 khu I- Khu kinh tế cử ...

Vừa qua, Chi Cục Giám định chất lượng - Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra và thống nhất nghiệm thu đưa công trình đường D8 khu I- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y vào khai thác sử dụng theo quy định.


Danh-muc-cac-du-an-hoan-thanh-nam-2015

Danh mục các dự án hoàn thành năm 2015

Danh mục các dự án hoàn thành năm 2015. Tải về: File đính kèm.