LỊCH CÔNG TÁC


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 13-17/8/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 13-17/8/2018 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06-10/8/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06-10/8/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/7-03/8/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/7-03/8/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 23-27/7/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 23-27/7/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 16-20/7/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 16-20/7/2018 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02-06/7/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02-06/7/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 25-29/6/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 25-29/6/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 18-22/6/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 18-22/6/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11-15/6/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11-15/6/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04-08/6/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04-08/6/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 28/5-01/6/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 28/5-01/6/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 21-25/5/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 21-25/5/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 14-18/5/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 14-18/5/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 07-11/5/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 07-11/5/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02-04/5/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02-04/5/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 23-27/4/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 23-27/4/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 16-20/4/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 16-20/4/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 09-13/4/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 09-13/4/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 02-06/4/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 02-06/4/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 26-30/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 26-30/3/2018.