LỊCH CÔNG TÁC


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 10-14/12/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 10-14/12/2018 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 03-07/12/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 03-07/12/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 26-30/11/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 26-30/11/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 19-23/11/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 19-23/11/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12-16/11/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12-16/11/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 05-09/10/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 05-09/10/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 29/10-02/11/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 29/10-02/11/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 22-26/10/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 22-26/10/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15-19/10/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15-19/10/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 08-12/10/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 08-12/10/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 01-05/10/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 01-05/10/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 24-28/9/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 24-28/9/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 17-21/9/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 17-21/9/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 10-14/9/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 10-14/9/2018 (bổ sung lần 2)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 03-07/9/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 03-07/9/2018 (Sửa đổi, bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 27-31/8/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 27-31/8/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 20-24/8/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 20-24/8/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 13-17/8/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 13-17/8/2018 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06-10/8/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06-10/8/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/7-03/8/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/7-03/8/2018