QUY HOẠCH KKT, KCN, CCN


-Dieu-chinh-cuc-bo-Quy-hoach-chi-tiet-Cum-cong-nghiep-Dak-La-huyen-Dak-Ha

* Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Cụm cô ...

Điều chỉnh chức năng sử dụng đất để hình thành CCN chuyên sản xuất chế biến nông lâm sản, vật liệu xây dựng và một số ngành nghề khác.


-Dieu-chinh-cuc-bo-Quy-hoach-chi-tiet-khu-I--Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

* Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu I ...

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 754/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu I (tỷ lệ 1/500)- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.


-Dieu-chinh-mat-do-xay-dung-tai-Cum-cong-nghiep-Dak-La-huyen-Dak-Ha-tinh-Kon-Tum

* Điều chỉnh mật độ xây dựng tại Cụm công ngh ...

UBND tỉnh Kon Tum vừa quyết định điều chỉnh mật độ xây dựng một số lô đất thuộc CCN Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Theo đó, một số lô đất có ký hiệu A, P, T1, T2, T3 được điều chỉnh mật độ xây dựng từ 30% lên 50% nhằm tăng tỷ trọng đất sản xuất công nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng đất, không làm ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường Cụm công nghiệp. (Tầng cao trung bình giữ nguyên theo quy hoạch đã được phê duyệt, hệ số sử dụng đất được điều chỉnh tương ứng).


Dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-Cum-cong-nghiep-Dak-La-huyen-Dak-Ha

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Cụm công nghiệp Đ ...

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Văn bản số 853/UBND-HTKT về thống nhất chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà. Theo đó:


Dieu-chinh-cuc-bo-Do-an-QH-chi-tiet-khu-I-–-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

Điều chỉnh cục bộ Đồ án QH chi tiết khu I – K ...

Ngày 13/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 3102/UBND-HTKT thống nhất điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết khu I – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.


UBND-tinh-phe-duyet-Do-an-Quy-hoach-chi-tiet-Khu-cong-nghiep-Bo-Y

UBND tỉnh phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết ...

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Bờ Y (tỷ lệ 1/2.000) Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum.


Cong-bo-cong-bo-Quy-hoach-chi-tiet-Khu-cong-nghiep-Hoa-Binh-giai-doan-2--phuong-Ngo-May-thanh-pho-Kon-Tum-tinh-Kon-Tum

Công bố công bố Quy hoạch chi tiết Khu công n ...

Ngày 17/10/2016, tại UBND phường Ngô Mây và trụ sở thôn Thanh Trung (nơi có vị trí quy hoạch),Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức công bố Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.


Thong-bao-cong-bo-quy-hoach-chi-tiet-KCN-Hoa-Binh-giai-doan-2-phuong-Ngo-May-TP-Kon-Tum

Thông báo công bố quy hoạch chi tiết KCN Hoà ...

Thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt QHCT khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 05 tháng 10 năm 2016,  Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Thông báo số 81/TB-BQLKKT về công bố quy hoạch chi tiết KCN Hoà Bình (giai đoạn 2) phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Theo đó:


Phe-duyet-QHCT-Khu-cong-nghiep-Hoa-Binh-giai-doan-2-

Phê duyệt QHCT Khu công nghiệp Hòa Bình (giai ...

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1042/QĐ-UBND về việc phê duyệt QHCT khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum với diện tích 70 ha.


Phê duyệt đồ an QH chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm thương mại quốc tế Bờ Y

Phê duyệt đồ an QH chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm thương mại quốc tế Bờ Y 


Phê duyệt đồ án QH chi tiết (tỷ lệ 1/500) Đô thị Nam Bờ Y, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ ...

Phê duyệt đồ án QH chi tiết (tỷ lệ 1/500) Đô thị Nam Bờ Y, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 


UBND-tinh-bo-sung-chuc-nang-dat-lo-C4B-tai-KC-Hoa-Binh-de-xay-dung-nha-may-san-xuat-phan-bon

UBND tỉnh bổ sung chức năng đất lô C4B tại KC ...

Ngày 29/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã thống nhất điều chỉnh bổ sung chức năng đất xây dựng nhà máy sản xuất phân bón đối với lô đất có ký hiệu C4B thuộc Khu công nghiệp Hòa Bình, Thành phố Kon Tum.


Phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết (1/500) Khu II, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ngày 24/10/2014, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1093/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu II, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết (1/500) Khu III, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ngày 24/10/2014, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu III, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu Trung tâm Thương mại quốc tế Bờ Y, Khu kinh ...

Ngày 31/12/2014, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1400/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu Trung tâm Thương mại quốc tế Bờ Y, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Đô thị Nam Bờ Y, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế B ...

Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 08/02/2015 của UBND tỉnh Kon Tum Về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Đô thị Nam Bờ Y, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum.

Quy-hoach-chi-tiet-khu-trung-tam-hanh-chinh

Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến năm 2025 được Thủ tướng chỉnh phủ phê duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2007, là cơ sở để Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y quản lý theo quy hoạch chung xây dựng được duyệt để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Quy-hoach-chi-tiet-xay-dung-khu-do-thi-Tay-Bo-Y

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Tây Bờ ...

Khu kinh tế của khẩu quốc tế Bờ Y là Khu kinh tế trọng điểm trong hệ thống các khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam, khu có 01 cửa khẩu Quốc tế với Lào và 01 cửa khẩu phụ với Campuchia; là đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Kon Tum và cả nước.

Quy hoạch chung KCN Bờ Y

Kon Tum là một tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới của Tây nguyên, được thành lập lại vào tháng 10/1991, có tổng diện tích tự nhiên 9.614,4 km2 trong đó đất có độ dốc 250º trở lên chiếm 54,76%, dân số khoảng 308.915 người.

Quy-hoach-chi-tiet-xay-dung-Khu-do-thi-Nam-Bo-Y

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Nam Bờ ...

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y là khu kinh tế động lực, trung tâm trong tam giác phát triển ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, có quy chế hoạt động riêng được xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ.