TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GDPL


-Quy-hoach-phat-trien-cum-cong-nghiep

* Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp được lập trên địa bàn cấp tỉnh thuộc nhóm quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng sản xuất, được lập cho mỗi giai đoạn 10 năm, có xét triển vọng 10 năm tiếp theo.


Quy-dinh-ve-cua-khau-tam-nhap-tai-xuat-hang-hoa

Quy định về cửa khẩu tạm nhập, tái xuất hàng ...

Ngày 28/7/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 11/2017/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 11/9/2017 quy định rõ cửa khẩu tạm nhập, tái xuất hàng hóa.


Su-dung-khoan-thu-tu-quan-ly-du-an-dung-von-ngan-sach-nha-nuoc

Sử dụng khoản thu từ quản lý dự án dùng vốn n ...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.


Nhung-chinh-sach-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-8-2017

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng ...

Tăng viện phí với người không BHYT, công khai ngân sách nhà nước... là những chính sách mới, chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 8/2017.


Quy-dinh-ve-dieu-kien-tieu-chuan-chuc-danh-doi-voi-lanh-dao-phong-don-vi-truc-thuoc-Ban-Quan-ly-Khu-kinh-te-tinh

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đ ...

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương) các đơn vị thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.


Ban-hanh-Nghi-dinh-ve-quan-ly-phat-trien-cum-cong-nghiep

Ban hành Nghị định về quản lý, phát triển cụm ...

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Nghị định này quy định về quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp và quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp.


Tài-liẹu-tuyen-truyèn-Lịch-sủ-quan-hẹ-dạc-biẹt-Viẹt-Nam--Lào-1930--2017--Cuón-sách-quý-vè-lịch-sủ-quan-hẹ-dạc-biẹt-Viẹt-Nam-–-Lào

Tài liệu tuyên truyền "Lịch sử quan hệ ...

Tài liệu tuyên truyền "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào (1930 - 2017)" trình bày những nét chính yếu chặng đường lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào từ năm 1930 đến năm 2017; nêu bật những thành quả, vai trò to lớn của mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc đối với tiến trình cách mạng mỗi nước trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nhân dân cách mạng Lào.


Danh-muc-hang-hoa-phai-lam-thu-tuc-hai-quan-tai-cua-khau-nhap

Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan t ...

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-TTg công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.


De-cuong-tuyen-truyen-pho-bien-luat

Đề cương tuyên truyền, phổ biến luật

Đề cương tuyên truyền, phổ biến giới thiệu Luật: Luật dược năm 2016; Luật báo chí năm 2016; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016; Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Tải về: File đính kèm.


Chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-6-2017

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2017

Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động; tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên; không có BHYT sẽ chịu phí khám chữa bệnh cao hơn;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2017.


Nghi-dinh-01-2017-ND-CP-Thao-go-nhieu-vuong-mac-bat-cap-trong-to-chuc-thi-hanh-Luat-Dat-dai

Nghị định 01/2017/NĐ-CP: Tháo gỡ nhiều vướng ...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-BTNMT. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.


Hoat-dong-mua-ban-hang-hoa-qua-bien-gioi-cua-thuong-nhan

Hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của ...

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 34/2016/TT-BCT quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.


Bo-sung-mot-so-truong-hop-duoc-mien-giam-tien-thue-dat

Bổ sung một số trường hợp được miễn giảm tiền ...

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.


Gioi-thieu-Luat-dan-su-2015

Giới thiệu Luật dân sự 2015

Toàn văn Luật Dân sự năm 2015. Tải về:File đính kèm.


Nhung-diem-moi-ve-thue-XNK-co-hieu-luc-tu-thang-9

Những điểm mới về thuế XNK có hiệu lực từ thá ...

Từ ngày 1/9, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực thi hành. Với nhiều điểm mới, sửa đổi theo hướng tiến bộ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, Luật 2016 được kỳ vọng sẽ mang lại những hiệu ứng tích cực, thúc đẩy kinh tế phát triển.


Nhung-diem-moi-ve-thue-XNK-co-hieu-luc-tu-thang-9

Những điểm mới về thuế XNK có hiệu lực từ thá ...

Từ ngày 1/9, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực thi hành. Với nhiều điểm mới, sửa đổi theo hướng tiến bộ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, Luật 2016 được kỳ vọng sẽ mang lại những hiệu ứng tích cực, thúc đẩy kinh tế phát triển.


05-van-ban-noi-bat-lien-quan-den-tien-luong-tien-thuong-bat-dau-co-hieu-luc-tu-ngay-01-8-2016-

05 văn bản nổi bật liên quan đến tiền lương, ...

1. Tăng 8% lương hưu, trợ cấp hằng tháng

Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng sau nếu họ bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.
 
- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng.

Thời điểm điều chỉnh tăng 8% tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Đối với những người đã được điều chỉnh tăng 8% theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP thì giữ nguyên mức hưởng.

Từ ngày 01/5/2016, giữ nguyên mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng của các đối tượng đã được điều chỉnh tăng 8% trước đó.

Đối với người lao động có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định nghỉ hưu từ ngày 01/5/2016 trở đi, lương hưu được tính trên mức lương cơ sở mới 1.210.000 đồng/tháng theo cách tính quy định tại Luật BHXH.
 


Gioi-thieu-Luat-dau-tu-nam-2014

Giới thiệu Luật đầu tư năm 2014

Đề cương giới thiệu Luật đầu tư năm 2014. Tải về: File đính kèm.


De-cuong-gioi-thieu-Luat-xay-dung-nam-2014

Đề cương giới thiệu Luật xây dựng năm 2014

Đề cương giới thiệu Luật xây dựng năm 2014. Tải về: File đính kèm.


De-cuong-gioi-thieu-Luat-dau-tu-cong

Đề cương giới thiệu Luật đầu tư công

Đề cương giới thiệu Luật đầu tư công. Tải về: File đính kèm.