TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GDPL


-8-chinh-sach-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-2-2018

* 8 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2 ...

Quy định về chữ ký số trên văn bản điện tử trong CQNN; Thay đổi yêu cầu tỷ lệ bắt buộc sử dụng vật liệu xây không nung; Hướng dẫn tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông; Xác định dự toán chi phí tư vấn đầu tư phát triển đô thị;... ;là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2018.


-Tieu-chi-danh-gia-ket-qua-thuc-hanh-tiet-kiem-trong-chi-thuong-xuyen

* Tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết ki ...

Việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên hàng năm dựa trên chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ hàng năm.


Bo-quy-dinh-co-che-chinh-sach-tai-chinh-doi-voi-khu-kinh-te-cua-khau

Bỏ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối ...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 01/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.


Nghi-dinh-139-2017-ND-CP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung

Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy đị ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.


-Nhung-Bo-luat-Luat-co-hieu-luc-tu-ngay-01-thang-01-nam-2018

* Những Bộ luật, Luật có hiệu lực từ ngày 01 ...

Từ ngày 01/01/2018, 02 Bộ luật và 09 Luật sẽ có hiệu lực thi hành, gồm: Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015; Luật tổ chức các cơ quan điều tra hình sự 2015; Bộ Luật hình sự 2015; Bộ Luật tố tụng hình sự 2015; Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016; Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017; Luật quản lý ngoại thương 2017; Luật du lịch 2017; Luật trợ giúp pháp lý 2017; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 10/2015/QH13; Luật quản lý sử dụng tài sản công 2017.


-Cong-trinh-von-nha-nuoc-phai-su-dung-vat-lieu-xay-khong-nung

* Công trình vốn nhà nước phải sử dụng vật li ...

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Trong đó nêu rõ quy định những công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung.


-CHINH-SACH-MOI-Dieu-chinh-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc

* CHÍNH SÁCH MỚI: Điều chỉnh thu tiền thuê đấ ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.


-VAN-BAN-MOI-Quy-dinh-ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh

* VĂN BẢN MỚI: Quy định rà soát, đánh giá thủ ...

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 02/2017/TT-VPCP Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.


Quy-dinh-moi-ve-quyet-toan-kinh-phi-sua-chua-co-so-vat-chat

Quy định mới về quyết toán kinh phí sửa chữa ...

Từ ngày 10/11/2017, việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất được thực hiện theo quy định tại Thông tư 92/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.


-VAN-BAN-MOI-Chinh-phu-Quy-dinh-ve-Don-Bien-phong-thuoc-vung-sau-vung-xa

* VĂN BẢN MỚI: Chính phủ Quy định về Đồn Biên ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 114/2017/NĐ-CP Quy định về Đồn Biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa.


-CCHC-Mien-giam-cuoc-gui-ho-so-giai-quyet-TTHC-qua-buu-dien

* CCHC: Miễn, giảm cước gửi hồ sơ giải quyết ...

Nhiều đối tượng được giảm 50% giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện gồm: Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người dân thuộc hộ nghèo…


-LAO-DONG-Thu-tuc-moi-cap-giay-phep-su-dung-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-qua-mang

* LAO ĐỘNG: Thủ tục mới cấp giấy phép sử dụng ...

Thông tư 23/2017/TT-LĐTBXH có hiệu lực từ 2/10 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử như sau:


-VAN-BAN-MOI-Mot-so-diem-moi-ve-khen-thuong-theo-Nghi-dinh-so-91-2017-ND-CP

* VĂN BẢN MỚI: Một số điểm mới về khen thưởng ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.


-NGAN-SACH-Quyet-toan-su-dung-von-dau-tu-nguon-ngan-sach-nha-nuoc

* NGÂN SÁCH: Quyết toán sử dụng vốn đầu tư ng ...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 85/2017/TT-BTC quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.


-Quy-hoach-phat-trien-cum-cong-nghiep

* Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp được lập trên địa bàn cấp tỉnh thuộc nhóm quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng sản xuất, được lập cho mỗi giai đoạn 10 năm, có xét triển vọng 10 năm tiếp theo.


Quy-dinh-ve-cua-khau-tam-nhap-tai-xuat-hang-hoa

Quy định về cửa khẩu tạm nhập, tái xuất hàng ...

Ngày 28/7/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 11/2017/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 11/9/2017 quy định rõ cửa khẩu tạm nhập, tái xuất hàng hóa.


Su-dung-khoan-thu-tu-quan-ly-du-an-dung-von-ngan-sach-nha-nuoc

Sử dụng khoản thu từ quản lý dự án dùng vốn n ...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.


Nhung-chinh-sach-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-8-2017

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng ...

Tăng viện phí với người không BHYT, công khai ngân sách nhà nước... là những chính sách mới, chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 8/2017.


Quy-dinh-ve-dieu-kien-tieu-chuan-chuc-danh-doi-voi-lanh-dao-phong-don-vi-truc-thuoc-Ban-Quan-ly-Khu-kinh-te-tinh

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đ ...

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương) các đơn vị thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.


Ban-hanh-Nghi-dinh-ve-quan-ly-phat-trien-cum-cong-nghiep

Ban hành Nghị định về quản lý, phát triển cụm ...

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Nghị định này quy định về quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp và quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp.