TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GDPL


-CHINH-SACH-MOI-Dieu-chinh-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc

* CHÍNH SÁCH MỚI: Điều chỉnh thu tiền thuê đấ ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.


-VAN-BAN-MOI-Quy-dinh-ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh

* VĂN BẢN MỚI: Quy định rà soát, đánh giá thủ ...

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 02/2017/TT-VPCP Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.


Quy-dinh-moi-ve-quyet-toan-kinh-phi-sua-chua-co-so-vat-chat

Quy định mới về quyết toán kinh phí sửa chữa ...

Từ ngày 10/11/2017, việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất được thực hiện theo quy định tại Thông tư 92/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.


-VAN-BAN-MOI-Chinh-phu-Quy-dinh-ve-Don-Bien-phong-thuoc-vung-sau-vung-xa

* VĂN BẢN MỚI: Chính phủ Quy định về Đồn Biên ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 114/2017/NĐ-CP Quy định về Đồn Biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa.


-CCHC-Mien-giam-cuoc-gui-ho-so-giai-quyet-TTHC-qua-buu-dien

* CCHC: Miễn, giảm cước gửi hồ sơ giải quyết ...

Nhiều đối tượng được giảm 50% giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện gồm: Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người dân thuộc hộ nghèo…


-LAO-DONG-Thu-tuc-moi-cap-giay-phep-su-dung-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-qua-mang

* LAO ĐỘNG: Thủ tục mới cấp giấy phép sử dụng ...

Thông tư 23/2017/TT-LĐTBXH có hiệu lực từ 2/10 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử như sau:


-VAN-BAN-MOI-Mot-so-diem-moi-ve-khen-thuong-theo-Nghi-dinh-so-91-2017-ND-CP

* VĂN BẢN MỚI: Một số điểm mới về khen thưởng ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.


-NGAN-SACH-Quyet-toan-su-dung-von-dau-tu-nguon-ngan-sach-nha-nuoc

* NGÂN SÁCH: Quyết toán sử dụng vốn đầu tư ng ...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 85/2017/TT-BTC quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.


-Quy-hoach-phat-trien-cum-cong-nghiep

* Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp được lập trên địa bàn cấp tỉnh thuộc nhóm quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng sản xuất, được lập cho mỗi giai đoạn 10 năm, có xét triển vọng 10 năm tiếp theo.


Quy-dinh-ve-cua-khau-tam-nhap-tai-xuat-hang-hoa

Quy định về cửa khẩu tạm nhập, tái xuất hàng ...

Ngày 28/7/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 11/2017/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 11/9/2017 quy định rõ cửa khẩu tạm nhập, tái xuất hàng hóa.


Su-dung-khoan-thu-tu-quan-ly-du-an-dung-von-ngan-sach-nha-nuoc

Sử dụng khoản thu từ quản lý dự án dùng vốn n ...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.


Nhung-chinh-sach-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-8-2017

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng ...

Tăng viện phí với người không BHYT, công khai ngân sách nhà nước... là những chính sách mới, chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 8/2017.


Quy-dinh-ve-dieu-kien-tieu-chuan-chuc-danh-doi-voi-lanh-dao-phong-don-vi-truc-thuoc-Ban-Quan-ly-Khu-kinh-te-tinh

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đ ...

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương) các đơn vị thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.


Ban-hanh-Nghi-dinh-ve-quan-ly-phat-trien-cum-cong-nghiep

Ban hành Nghị định về quản lý, phát triển cụm ...

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Nghị định này quy định về quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp và quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp.


Tài-liẹu-tuyen-truyèn-Lịch-sủ-quan-hẹ-dạc-biẹt-Viẹt-Nam--Lào-1930--2017--Cuón-sách-quý-vè-lịch-sủ-quan-hẹ-dạc-biẹt-Viẹt-Nam-–-Lào

Tài liệu tuyên truyền "Lịch sử quan hệ ...

Tài liệu tuyên truyền "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào (1930 - 2017)" trình bày những nét chính yếu chặng đường lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào từ năm 1930 đến năm 2017; nêu bật những thành quả, vai trò to lớn của mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc đối với tiến trình cách mạng mỗi nước trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nhân dân cách mạng Lào.


Danh-muc-hang-hoa-phai-lam-thu-tuc-hai-quan-tai-cua-khau-nhap

Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan t ...

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-TTg công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.


De-cuong-tuyen-truyen-pho-bien-luat

Đề cương tuyên truyền, phổ biến luật

Đề cương tuyên truyền, phổ biến giới thiệu Luật: Luật dược năm 2016; Luật báo chí năm 2016; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016; Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Tải về: File đính kèm.


Chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-6-2017

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2017

Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động; tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên; không có BHYT sẽ chịu phí khám chữa bệnh cao hơn;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2017.


Nghi-dinh-01-2017-ND-CP-Thao-go-nhieu-vuong-mac-bat-cap-trong-to-chuc-thi-hanh-Luat-Dat-dai

Nghị định 01/2017/NĐ-CP: Tháo gỡ nhiều vướng ...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-BTNMT. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.


Hoat-dong-mua-ban-hang-hoa-qua-bien-gioi-cua-thuong-nhan

Hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của ...

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 34/2016/TT-BCT quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.