THÔNG BÁO


V/v: phân công công chức năm tình hình xã kết nghĩa Đăk Ang

Thông báo phân công công chức năm tình hình xã kết nghĩa Đăk Ang. Tải về: File đính kèm.


Thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư

Thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư. Tải về: File đính kèm.


Thông báo hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến vì công đồng" lần thứ II

Thông báo hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến vì công đồng" lần thứ II. Xem văn bản tại đây!


V/v mời tham dự Hội thảo về EVFTA & AEC

V/v mời tham dự Hội thảo về EVFTA & AEC. Tải về: File đính kèm.


Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Huỳnh Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Thông báo chuyển văn bản 1069-CV/BTCTU

Thông báo chuyển văn bản 1069-CV/BTCTU về cử cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ và đại học (văn bằng 2). Tải về: File đính kèm.


Thông báo thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2017

Thông báo thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Thông báo phân công công chức xuống trực tại xã kết nghĩa Đăk Ang

Thông báo phân công công chức xuống trực tại xã kết nghĩa Đăk Ang. Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai viết sáng kiến, giải pháp năm 2016

V/v: triển khai viết sáng kiến, giải pháp năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Thông báo về việc cử CCVC, NV tham dự Triển lãm bản đồ và trưng vày tư liệu ` Hoàng Sa-Trư ...

Thông báo về việc cử CCVC, NV tham dự Triển lãm bản đồ và trưng vày tư liệu ` Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch siử và pháp lý. Tải về: File tại đây!


Thông báo phân công công chức, nhân viên trực tại Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ( Kh ...

Thông báo phân công công chức, nhân viên trực tại Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (Tháng 9/2016). Tải về: File đính kèm.


Thông báo về việc nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩ ...

Thông báo về việc nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016). Tải về: File đính kèm.


Thông báo phân công công chức, nhân viên trực tại Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ( Kh ...

Thông báo phân công công chức, nhân viên trực tại Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ( Khu I KKT). Tải về: File đính kèm.


Thông báo về thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016

Thông báo về thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016


Thông báo phân công cử CBCC xuống giúp xã kết nghĩa ĐắkAng - Huyện Ngọc Hồi

Thông báo phân công cử CBCC xuống giúp xã kết nghĩa ĐắkAng - Huyện Ngọc Hồi trong công tác chống hạn (đợt 1)


Thông báo số điện thoại, số fax của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một của c ...

Thông báo số điện thoại, số fax của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một của của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum


Thong-bao-thoi-gian-nghi-Tet-Nguyen-dan-Binh-Than-nam-2016

Thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính ...

Thực hiện Thông báo số 05/TB-UBND, ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc nghỉ nghỉ Lễ, Tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 như sau:


Thong-bao-ve-thoi-gian-nghi-Tet-Duong-lich-nam-2016

Thông báo về thời gian nghỉ Tết Dương lịch nă ...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) thông báo về thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2016 như sau:


Quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-dau-tu-

Quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư

Ngày 25/8/2015, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư của 04 Dự án do nhà đầu tư không có khả năng thực hiện Dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư: 


Thong-bao-ve-viec-nghi-le-nhan-dip-ky-niem-70-nam-Quoc-khanh-nuoc-Cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-Viet-Nam-

Thông báo về việc nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 70 ...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) thông báo về việc nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015) như sau: