THÔNG BÁO


Thông báo triển khai thực hiện Công văn số 1721/QBVMT-KHPT ngày 12/10/2018 của Quỹ Bảo vệ ...

Thông báo triển khai thực hiện Công văn số 1721/QBVMT-KHPT ngày 12/10/2018 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Tải về: File đính kèm.


* Thông báo chuyển công văn triển khai hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax)

* Thông báo chuyển công văn triển khai hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax). Tải về: File đính kèm.


* Chuyển văn bản mời tham dự chương trình học tập và khảo sát thực tế tại Châu Âu năm 2018 ...

Thông báo mời tham dự chương trình học tập và khảo sát thực tế tại Châu Âu năm 2018. Tải về: File đính kèm.


Thông báo thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

Thông báo thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9. Tải về: File đính kèm.


Thông báo và Quyết định thu hồi đất của Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương

- Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương tại CCN Đăk La, huyện Đăk Hà và giao đất cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý theo quy định. Xem Quyết định tại đây!

- Thông báo số 133/TB-STNMT ngày 23/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Xem Thông báo tại đây!


Mời tham gia chương trình chuyển giao công nghệ từ phía Hàn Quốc

Mời tham gia chương trình chuyển giao công nghệ từ phía Hàn Quốc. Xem văn bản tại đây!


Mời tham gia khảo sát tại Nhật Bản và Hàn Quốc

Mời tham gia khảo sát tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Xem văn bản tại đây!


Thông báo về đăng ký tham dự Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp năm 2018

Thông báo về đăng ký tham dự Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp năm 2018. Tải về: File đính kèm


V/v: phân công công chức năm tình hình xã kết nghĩa Đăk Ang

Thông báo phân công công chức năm tình hình xã kết nghĩa Đăk Ang. Tải về: File đính kèm.


Thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư

Thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư. Tải về: File đính kèm.


Thông báo hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến vì công đồng" lần thứ II

Thông báo hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến vì công đồng" lần thứ II. Xem văn bản tại đây!


V/v mời tham dự Hội thảo về EVFTA & AEC

V/v mời tham dự Hội thảo về EVFTA & AEC. Tải về: File đính kèm.


Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Huỳnh Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Thông báo chuyển văn bản 1069-CV/BTCTU

Thông báo chuyển văn bản 1069-CV/BTCTU về cử cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ và đại học (văn bằng 2). Tải về: File đính kèm.


Thông báo thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2017

Thông báo thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Thông báo phân công công chức xuống trực tại xã kết nghĩa Đăk Ang

Thông báo phân công công chức xuống trực tại xã kết nghĩa Đăk Ang. Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai viết sáng kiến, giải pháp năm 2016

V/v: triển khai viết sáng kiến, giải pháp năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Thông báo về việc cử CCVC, NV tham dự Triển lãm bản đồ và trưng vày tư liệu ` Hoàng Sa-Trư ...

Thông báo về việc cử CCVC, NV tham dự Triển lãm bản đồ và trưng vày tư liệu ` Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch siử và pháp lý. Tải về: File tại đây!


Thông báo phân công công chức, nhân viên trực tại Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ( Kh ...

Thông báo phân công công chức, nhân viên trực tại Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (Tháng 9/2016). Tải về: File đính kèm.


Thông báo về việc nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩ ...

Thông báo về việc nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016). Tải về: File đính kèm.