THÔNG BÁO


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 13-17/8/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 13-17/8/2018 (bổ sung lần 1)


Thông báo và Quyết định thu hồi đất của Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương

- Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương tại CCN Đăk La, huyện Đăk Hà và giao đất cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý theo quy định. Xem Quyết định tại đây!

- Thông báo số 133/TB-STNMT ngày 23/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Xem Thông báo tại đây!


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06-10/8/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06-10/8/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/7-03/8/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/7-03/8/2018


V/v: điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của QĐ số 81/QĐ-BQLKKT

V/v: điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của QĐ số 81/QĐ-BQLKKT. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo thực hiện công tác tháng 7 và nhiệm vụ tháng 8 năm 2018

Báo cáo thực hiện công tác tháng 7 và nhiệm vụ tháng 8 năm 2018. Tải về: File đính kèm!


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 23-27/7/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 23-27/7/2018


Mời tham gia chương trình chuyển giao công nghệ từ phía Hàn Quốc

Mời tham gia chương trình chuyển giao công nghệ từ phía Hàn Quốc. Xem văn bản tại đây!


Mời tham gia khảo sát tại Nhật Bản và Hàn Quốc

Mời tham gia khảo sát tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Xem văn bản tại đây!


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 16-20/7/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 16-20/7/2018 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02-06/7/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02-06/7/2018.


Về triển khai Nghị định số 69/2018/NĐ-CP và Nghị định 81/2018/NĐ-CP

Về triển khai Nghị định số 69/2018/NĐ-CP và Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Tải về: File đính kèm.


Thông báo về đăng ký tham dự Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp năm 2018

Thông báo về đăng ký tham dự Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp năm 2018. Tải về: File đính kèm


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 25-29/6/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 25-29/6/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 18-22/6/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 18-22/6/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11-15/6/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11-15/6/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04-08/6/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04-08/6/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 28/5-01/6/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 28/5-01/6/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 21-25/5/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 21-25/5/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 14-18/5/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 14-18/5/2018.