THÔNG BÁO


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 20 đến 24/11/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 20 đến 24/11/2017


V/v: cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng tại Khu III

V/v: cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng tại Khu III. Tải về: File đính kèm.


V/v: khắc phục các tồn tại về môi trường và nộp tiền thuê lại quyền sử dụng đất tại Khu cô ...

V/v: khắc phục các tồn tại về môi trường và nộp tiền thuê lại quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Hoà Bình (Công ty Năng Lượng DIC). Tải về: File đính kèm.


V/v: khắc phục các tồn tại về môi trường và nộp toền thuê lại quyền sử dụng đất tại Khu cô ...

V/v: khắc phục các tồn tại về môi trường và nộp toền thuê lại quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Hoà Bình. Tải về: File đính kèm.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 13 đến 17/11/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 13 đến 17/11/2017.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06 đến 11/11/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06 đến 11/11/2017.


V/v: trả lời đơn kiến nghị của Bà Phùng Thị Bình

V/v: trả lời đơn kiến nghị  của Bà Phùng Thị Bình. Tải về: File đính kèm.


V/v: kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017

V/v: kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017. Tải về: File đính kèm.Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/10 đến 03/11/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/10 đến 03/11/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/10 đến 03/11/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/10 đến 03/11/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 23 đến 27/7/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 23 đến 27/7/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 16 đến 20/10/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 16 đến 20/10/2017


Tờ trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng Công trình: Quốc Môn cửa ...

Tờ trình phê duyệt thiết kế bản vẽ  thi công và Dự toán xây dựng Công trình: Quốc Môn  cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


Công văn về việc báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành

Công văn về việc báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triể ...

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển". Tải về: File đính kèm.


Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2017

Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” 04/10

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” 04/10. Tải về: File đính kèm.


Thu hồi Quyết định số 73/QĐ-BQLKKT, ngày 15/3/2016 của Ban quản lý Khu kinh tế

Thu hồi Quyết định số 73/QĐ-BQLKKT, ngày 15/3/2016 của Ban quản lý Khu kinh tế. Tải về: File đính kèm.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 09 đến 13/10/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 09 đến 13/10/2017 (bổ sung lần 1)