THÔNG BÁO


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12/2 đến 23/02/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12/2 đến 23/02/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 05-09/02/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 05 đến ngày 09/02/2018 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 29/01 đến 02/02

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 29/01 đến 02/02 (Bổ sung lần 1)


Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 (Báo cáo năm chính thức)

 Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 (Báo cáo năm chính thức). Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch về việc triển khai thi hành Luật cảnh vệ tại BQLKKT tỉnh Kon Tum

Kế hoạch về việc triển khai thi hành Luật cảnh vệ tại BQLKKT tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


V/v:triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và môi trường; S ...

V/v:triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và môi trường; Sở lao động Thương binh và Xã hội. Tải về: File đính kèm.


Chương trình công tác giúp xã kết nghĩa ĐăkAng, huyện Ngọc Hồi năm 2018

Chương trình công tác giúp xã kết nghĩa ĐăkAng, huyện Ngọc Hồi năm 2018. Tải về: File đính kèm.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 22 đến 26/01/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 22 đến 26/01/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15 đến 19/01/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15 đến 19/01/2018 (sửa đổi, bổ sung lần 3)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 08 đến 12/01/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 08 đến 12/01/2018 (Bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 01 đến 05/01/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 01 đến 05/01/2018.


V/v: phân công công chức năm tình hình xã kết nghĩa Đăk Ang

Thông báo phân công công chức năm tình hình xã kết nghĩa Đăk Ang. Tải về: File đính kèm.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 25 đến 29/12/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 25 đến 29/12/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 18 đến 22/12/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 18 đến 22/12/2017. 


V/v: triển khai thực hiện công văn số 3333/UBND-NNTN, ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tu ...

V/v: triển khai thực hiện công văn số 3333/UBND-NNTN, ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11 đến 15/12/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11 đến 15/12/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04 đến 08/12/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04 đến 08/12/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 27/11 đến 01/12/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 27/11 đến 01/12/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 20 đến 24/11/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 20 đến 24/11/2017


V/v: cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng tại Khu III

V/v: cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng tại Khu III. Tải về: File đính kèm.