THÔNG BÁO


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 10-14/12/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 10-14/12/2018 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 03-07/12/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 03-07/12/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 26-30/11/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 26-30/11/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 19-23/11/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 19-23/11/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12-16/11/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12-16/11/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 05-09/10/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 05-09/10/2018


Thông báo triển khai thực hiện Công văn số 1721/QBVMT-KHPT ngày 12/10/2018 của Quỹ Bảo vệ ...

Thông báo triển khai thực hiện Công văn số 1721/QBVMT-KHPT ngày 12/10/2018 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Tải về: File đính kèm.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 29/10-02/11/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 29/10-02/11/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 22-26/10/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 22-26/10/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15-19/10/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15-19/10/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 08-12/10/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 08-12/10/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 01-05/10/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 01-05/10/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 24-28/9/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 24-28/9/2018


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9; nhiệm vụ tháng 10/2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9; nhiệm vụ tháng 10/2018. Tải về: File đính kèm.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 17-21/9/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 17-21/9/2018


BC đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND

BC đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Kế hoạch Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Tải về: File đính kèm.


* Thông báo chuyển công văn triển khai hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax)

* Thông báo chuyển công văn triển khai hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax). Tải về: File đính kèm.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 10-14/9/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 10-14/9/2018 (bổ sung lần 2)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 03-07/9/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 03-07/9/2018 (Sửa đổi, bổ sung lần 1)