THÔNG BÁO


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 23-27/4/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 23-27/4/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 16-20/4/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 16-20/4/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 09-13/4/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 09-13/4/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 02-06/4/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 02-06/4/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 26-30/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 26-30/3/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 19-23/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 19-23/3/2018


V/v: đăng ký triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2018

V/v: đăng ký triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2018. Tải về: File đính kèm.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 12-16/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 12-16/3/2018 (Sửa đổi, bổ sung lần 2)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 05-09/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 05-09/3/2018 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 26/02 đến ngày 02/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 26/02 đến ngày 02/3/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12/2 đến 23/02/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12/2 đến 23/02/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 05-09/02/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 05 đến ngày 09/02/2018 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 29/01 đến 02/02

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 29/01 đến 02/02 (Bổ sung lần 1)


Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 (Báo cáo năm chính thức)

 Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 (Báo cáo năm chính thức). Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch về việc triển khai thi hành Luật cảnh vệ tại BQLKKT tỉnh Kon Tum

Kế hoạch về việc triển khai thi hành Luật cảnh vệ tại BQLKKT tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


V/v:triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và môi trường; S ...

V/v:triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và môi trường; Sở lao động Thương binh và Xã hội. Tải về: File đính kèm.


Chương trình công tác giúp xã kết nghĩa ĐăkAng, huyện Ngọc Hồi năm 2018

Chương trình công tác giúp xã kết nghĩa ĐăkAng, huyện Ngọc Hồi năm 2018. Tải về: File đính kèm.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 22 đến 26/01/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 22 đến 26/01/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15 đến 19/01/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15 đến 19/01/2018 (sửa đổi, bổ sung lần 3)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 08 đến 12/01/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 08 đến 12/01/2018 (Bổ sung lần 1)