THÔNG TIN ĐẦU TƯ


-DAT-DAI-Cho-thue-dat-tai-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

* ĐẤT ĐAI: Cho thuê đất tại Khu kinh tế cửa k ...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành Quyết định cho Công ty TNHH TM và Vận tải ô tô Quốc HuyCông ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt về thuê tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.


-CCN-Thu-hut-hon-125-ty-dong-dau-tu-vao-Cum-cong-nghiep-Dak-La

* CCN: Thu hút hơn 125 tỷ đồng đầu tư vào Cụm ...

Cụm công nghiệp Đăk La là một cụm công nghiệp tập trung, đa ngành được hình thành nhằm thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngòai tỉnh đầu tư, tạo việc làm cho lao động địa phương. Các ngành công nghiệp được định hướng phát triển đầu tư vào cụm công nghiệp gồm: chế biến nông lâm sản, thực phẩm; cơ khí nhỏ và TTCN; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến lâm sản và các nhóm ngành thích hợp khác.


-MOI-TRUONG-Xac-nhan-Ke-hoach-bao-ve-moi-truong-Du-an-dau-tu-kinh-doanh-thuong-mai--dich-vu-tai-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

* MÔI TRƯỜNG: Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi tr ...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa có Văn bản xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư kinh doanh thương mại - dịch vụ của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải ô tô Quốc Huy, tại địa điểm Lô TM30, khu I - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.


-CCHC-Chan-chinh-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong

* CCHC: Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, ...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 2938/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.


-Phat-trien-vat-lieu-xay-khong-nung-va-cham-dut-san-xuat-gach-xay-dat-set-nung-bang-lo-thu-cong-

* Phát triển vật liệu xây không nung và chấm ...

Tiếp tục triển khai lộ trình sử dụng gạch không nung, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 2732 yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng, tham mưu ban hành Kế hoạch phát triển vật liệu xây không nung, chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh.


-Xac-nhan-dang-ky-ke-hoach-bao-ve-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-tai-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

* Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường ...

Ngày 18/10, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã có văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án “Xưởng sản xuất, chế biến gỗ Tiến Anh Đạt” cho Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt, địa chỉ tại  Lô CN18, khu II - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.


-DAU-TU-UBND-tinh-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-du-an-tai-Cum-cong-nghiep-Dak-La

* ĐẦU TƯ: UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu ...

Ngày10/10 UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1047/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư  “Nhà máy sản xuất ván lạng HK” của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Thương mại Vinh Dung tại Cụm Công nghiệp Đăk La.


-DAU-TU-12-ty-dong-dau-tu-tai-Cum-cong-nghiep-Dak-La

* ĐẦU TƯ: 12 tỷ đồng đầu tư tại Cụm công nghi ...

Ban Quản lý Khu kinh tế vừa có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án “Nhà máy sản xuất ván lạng HK” của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Thương mại Vinh Dung tại Công nghiệp Đăk La.


-DAU-TU-Xay-dung-Cua-hang-kinh-doanh-thuong-mai-go-cong-nghiep-tai-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

* ĐẦU TƯ: Xây dựng Cửa hàng kinh doanh thương ...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa có Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng cho Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Ngô Việt Phương (địa chỉ: Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) tại lô đất quy hoạch có ký hiệu TM3 thuộc Khu II - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, với diện tích: 9.306 m2.


-DAU-TU-Gian-tien-do-dau-tu-Du-an-nha-hang--khach-san-ket-hop-Khu-vui-choi-giai-tri-cong-vien-nuoc

* ĐẦU TƯ: Giãn tiến độ đầu tư Dự án nhà hàng ...

Ngày 19/9, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Quyết định số 80/QĐ-BQLKKT về chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư đối với dự án Nhà hàng - Khách sạn kết hợp Khu vui chơi giải trí công viên nước tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.


-Chap-thuan-chu-truong-dau-tu-tai-cum-cong-nghiep-Dak-La

* Chấp thuận chủ trương đầu tư tại cụm công n ...

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 920/QĐ-UBND về chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Phát Kon Tum đối với dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung và gạch tuynel theo tiếu chuẩn.


-Don-doc-cac-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-dau-tu-tai-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

* Đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu ...

Ngày 07/9/2017, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có văn bản đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư đã đăng ký, đã được giới thiệu đất, cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng tại Khu I, Khu II, Khu III - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.


-Cong-bo-gia-cho-thue-dat-tai-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y-giai-doan-nam-2017-2019-

* Công bố giá cho thuê đất tại Khu kinh tế cử ...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa công bố giá cho thuê đất trả tiền hàng năm; trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật tại Khu I, Khu II - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.


-Dieu-kien-kinh-doanh-kho-bai-dia-diem-lam-thu-tuc-hai-quan

* Điều kiện kinh doanh kho bãi, địa điểm làm ...

Đối với các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa tập trung tại các cảng biển, cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu quốc tế, văn phòng làm việc của hải quan phải có diện tích tối thiểu 50m2.


-Thu-hoi-Giay-chung-nhan-dau-tu-NHA-MAY-SAN-XUAT-BIO-ETHANOL-cua-Cong-ty-Co-phan-Tan-Phat-

* Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư NHÀ MÁY SẢN ...

Ngày 22/8/2017, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-BQLKKT về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư NHÀ MÁY SẢN XUẤT BIO- ETHANOL và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 38221000 008 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp lần đầu ngày 25/8/ 2011 cho Công ty cổ phần Tấn Phát và hết hiệu lực kể từ ngày 22/8/2017.


-Hoạt-dọng-kinh-doanh-hang-miẽn-thué-tại-của-khảu-quóc-té-Bò-Y

* Hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế tạ ...

Hiện nay, tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y hiện có 02 doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh hàng miễn thuế.


Uy-quyen-xac-nhan-dang-ky-ke-hoach-bao-ve-moi-truong-de-an-bao-ve-moi-truong-don-gian-tai-CCN-Dak-La-huyen-Dak-Ha

Ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi ...

UBND huyện Đăk Hà vừa ban hành Quyết định số 1874/QĐ-UBND ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Đăk Hà đối với dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ thực hiện trong Cụm công nghiệp Đăk La, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.


Cong-ty-TNHH-MTV-Tien-Anh-Dat-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-xuong-san-xuat-che-bien-go-tai-Khu-II-–-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt thực hiện dự án ...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa có thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tiến Anh  Đạt (Địa chỉ: 40 Trần Phú, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) tại lô đất quy hoạch có ký hiệu CN18 thuộc Khu II - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum với tổng diện tích: 7.078 m2.


Thuc-hien-du-an-dau-tu-Nha-may-san-xuat-gach-khong-nung-va-gach-tuy-nen-tai-Cum-cong-nghiep-Dak-La-

Thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch ...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa có thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng cho Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Phát Kon Tum (Địa chỉ: Thôn Kon Tu 2, xã Đăk Blà, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) tại một phần lô đất ký hiệu A5 thuộc Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum với tổng diện tích: 30.100 m2.


Doan-KOTRA-Thuong-vu-truc-thuoc-Tong-Lanh-Su-Quan-Han-Quoc-tai-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-den-khao-sat-tim-co-hoi-dau-tu-tai-tinh-Kon-Tum

Đoàn KOTRA (Thương vụ trực thuộc Tổng Lãnh Sự ...

Ngày 20 tháng 7 năm 2017, đoàn KOTRA (Thương vụ trực thuộc Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh) đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế và các ngành của tỉnh để tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Kon Tum. Đoàn do Ông Yoon Joo Young (Giám đốc) dẫn đầu.