THÔNG TIN ĐẦU TƯ


-DAU-TU-Gian-tien-do-dau-tu-Du-an-nha-hang--khach-san-ket-hop-Khu-vui-choi-giai-tri-cong-vien-nuoc

* ĐẦU TƯ: Giãn tiến độ đầu tư Dự án nhà hàng ...

Ngày 19/9, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Quyết định số 80/QĐ-BQLKKT về chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư đối với dự án Nhà hàng - Khách sạn kết hợp Khu vui chơi giải trí công viên nước tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.


-Chap-thuan-chu-truong-dau-tu-tai-cum-cong-nghiep-Dak-La

* Chấp thuận chủ trương đầu tư tại cụm công n ...

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 920/QĐ-UBND về chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Phát Kon Tum đối với dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung và gạch tuynel theo tiếu chuẩn.


-Don-doc-cac-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-dau-tu-tai-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

* Đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu ...

Ngày 07/9/2017, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có văn bản đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư đã đăng ký, đã được giới thiệu đất, cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng tại Khu I, Khu II, Khu III - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.


-Cong-bo-gia-cho-thue-dat-tai-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y-giai-doan-nam-2017-2019-

* Công bố giá cho thuê đất tại Khu kinh tế cử ...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa công bố giá cho thuê đất trả tiền hàng năm; trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật tại Khu I, Khu II - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.


-Dieu-kien-kinh-doanh-kho-bai-dia-diem-lam-thu-tuc-hai-quan

* Điều kiện kinh doanh kho bãi, địa điểm làm ...

Đối với các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa tập trung tại các cảng biển, cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu quốc tế, văn phòng làm việc của hải quan phải có diện tích tối thiểu 50m2.


-Thu-hoi-Giay-chung-nhan-dau-tu-NHA-MAY-SAN-XUAT-BIO-ETHANOL-cua-Cong-ty-Co-phan-Tan-Phat-

* Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư NHÀ MÁY SẢN ...

Ngày 22/8/2017, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-BQLKKT về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư NHÀ MÁY SẢN XUẤT BIO- ETHANOL và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 38221000 008 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp lần đầu ngày 25/8/ 2011 cho Công ty cổ phần Tấn Phát và hết hiệu lực kể từ ngày 22/8/2017.


-Hoạt-dọng-kinh-doanh-hang-miẽn-thué-tại-của-khảu-quóc-té-Bò-Y

* Hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế tạ ...

Hiện nay, tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y hiện có 02 doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh hàng miễn thuế.


Uy-quyen-xac-nhan-dang-ky-ke-hoach-bao-ve-moi-truong-de-an-bao-ve-moi-truong-don-gian-tai-CCN-Dak-La-huyen-Dak-Ha

Ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi ...

UBND huyện Đăk Hà vừa ban hành Quyết định số 1874/QĐ-UBND ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Đăk Hà đối với dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ thực hiện trong Cụm công nghiệp Đăk La, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.


Cong-ty-TNHH-MTV-Tien-Anh-Dat-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-xuong-san-xuat-che-bien-go-tai-Khu-II-–-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt thực hiện dự án ...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa có thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng cho Công ty TNHH MTV Tiến Anh  Đạt (Địa chỉ: 40 Trần Phú, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) tại lô đất quy hoạch có ký hiệu CN18 thuộc Khu II - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum với tổng diện tích: 7.078 m2.


Thuc-hien-du-an-dau-tu-Nha-may-san-xuat-gach-khong-nung-va-gach-tuy-nen-tai-Cum-cong-nghiep-Dak-La-

Thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch ...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa có thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng cho Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Phát Kon Tum (Địa chỉ: Thôn Kon Tu 2, xã Đăk Blà, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) tại một phần lô đất ký hiệu A5 thuộc Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum với tổng diện tích: 30.100 m2.


Doan-KOTRA-Thuong-vu-truc-thuoc-Tong-Lanh-Su-Quan-Han-Quoc-tai-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-den-khao-sat-tim-co-hoi-dau-tu-tai-tinh-Kon-Tum

Đoàn KOTRA (Thương vụ trực thuộc Tổng Lãnh Sự ...

Ngày 20 tháng 7 năm 2017, đoàn KOTRA (Thương vụ trực thuộc Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh) đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế và các ngành của tỉnh để tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Kon Tum. Đoàn do Ông Yoon Joo Young (Giám đốc) dẫn đầu.


Gioi-thieu-dia-diem-dau-tu-va-cung-cap-thong-tin-ve-quy-hoach-xay-dung-cho-Cong-ty-TNHH-san-xuat-go-cay-cao-su-Kon-Tum

Giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông ...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa giới thiệu vị trí đất cho Công ty TNHH sản xuất gỗ cây cao su Kon Tum (Địa chỉ: Thôn 1, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) tại Vị trí lô đất: Lô A2, A3, A4, Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, với tổng diện tích: Khoảng 43.257 m2 để xây dựng nhà máy chế biến gỗ cây cao su.


Gian-tien-do-du-an-xay-dung-khu-dan-cu-moi-Dak-Su

Giãn tiến độ dự án xây dựng khu dân cư mới Đắ ...

Ngày 12/7/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 63/QĐ-BQLKKT về chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư dự án xây dựng khu dân cư mới Đắk Sú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon  Tum theo Giấy chứng nhận đầu tư số 7426706800 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 04/4/2016 theo đề nghị của Công ty TNHH SXTM Nắng Bình Minh.


Quy-dinh-co-che-chinh-sach-tai-chinh-doi-voi-khu-kinh-te-cua-khau

Quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với ...

Theo Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tóm tắt một số nội dung của Quyết định như sau:


KKT-CUA-KHAU-QUOC-TE-BO-Y-KON-TUM--Can-nhieu-co-che-chinh-sach-de-phat-huy-tiem-nang

KKT CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y (KON TUM): Cần nhiề ...

Là KKT cửa khẩu duy nhất có ranh giới tiếp giáp với CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia, được xác định là trung tâm trong Tam giác phát triển ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y có điều kiện rất thuận lợi trong hợp tác phát triển kinh tế thương mại và giao lưu văn hóa, du lịch với Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar qua cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, là cửa ngõ rất thuận lợi cho giao thương phát triển giữa các nước trong khu vực ASEAN, đặc biệt là hỗ trợ kết nối vận tải biển quốc tế qua hệ thống cảng biển miền Trung của Việt Nam.


Xac-nhan-dang-ky-ke-hoach-bao-ve-moi-truong-cho-Cong-ty-TNHH-NNB-Kon-Tum-

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường c ...

Ngày 07/6/2017, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh đã ban hành Giấy xác nhận cho Công ty TNHH NNB Kon Tum đã đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm, địa điểm: Lô D3-3, Khu công nghiệp Hòa Bình tại Ban quản lý khu kinh tế tỉnh vào ngày 02 tháng 6 năm 2017.


Xac-nhan-dang-ky-De-an-bao-ve-moi-truong-don-gian-cua-Nha-may-che-bien-go-Lam-Tung

Xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn ...

Ngày 16/5/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Giấy xác nhận môi trường đơn giản của Nhà máy chế biến gỗ Lâm Tùng có địa chỉ: Lô C4 KCN Hòa Bình, thành phố Kon Tum do Xí nghiệp Lâm Tùng lập đã được đăng ký tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.


Xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-moi-truong-Nhung-diem-moi

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi ...

Trước đây, việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường căn cứ vào Nghị định 179/2013/NĐ-CP. Để phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 155/2016/NĐ-CP mới có hiệu lực được hơn 2 tháng.


Nang-cao-nang-luc-canh-tranh-va-phat-trien-dich-vu-Logistics-Viet-Nam-den-nam-2025-tren-dia-ban-tinh-Kon-Tum

Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dị ...

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum với những nội dung chủ yếu sau:


Phe-duyet-gia-dat-cu-the-va-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat-va-tai-san-gan-lien-voi-dat

Phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để ...

Ngày 23/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 207/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (đợt 1) Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn 1).