TIN NỔI BẬT


Le-cong-bo-quyet-dinh-ve-phan-cong-can-bo

Lễ công bố quyết định về phân công cán bộ

Ngày 10/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố quyết định về phân công cán bộ. Dự lễ có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hữu Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.


Trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-so-02-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-day-manh-thuc-hien-chu-truong-tinh-gian-bien-che

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02 của Thủ tư ...

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 573/UBND-TH ngày 07/3/2017 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:


Thu-ngan-sach-tai-cua-khau-quoc-te-duong-bo-Doi-mat-kho-khan

Thu ngân sách tại cửa khẩu quốc tế đường bộ: ...

Chịu tác động lớn từ chính sách mặt hàng, trong năm 2017, tình hình thu NSNN tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ dự báo càng trở nên khó khăn trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều biến động.


Le-giao-nhan-quan-nam-2017-tai-Huyen-Ngoc-Hoi

Lễ giao nhận quân năm 2017 tại Huyện Ngọc Hồi

Sáng 13/2, huyện Ngọc Hồi tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017. Dự Lễ có đồng chí Phạm Thanh Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Tổ Trưởng Tổ cấp ủy phụ trách huyện cùng lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, các đơn vị nhận quân và đông đảo nhân dân trên địa bàn.


Nghi-quyet-ve-giai-phap-chu-yeu-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-nam-2017

Nghị quyết về giải pháp chủ yếu cải thiện môi ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.


Rut-ngan-thoi-gian-thuc-hien-nhieu-thu-tuc-ve-dat-dai

Rút ngắn thời gian thực hiện nhiều thủ tục về ...

Từ ngày 03/03/2017, khi Nghị định 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn thi hành luật Đất đai 2013 chính thức có hiệu lực thi hành, nhiều thủ tục đất đai sẽ rút ngắn thời gian giải quyết so với hiện nay.


Thanh-lap-02-To-cong-tac-lien-nganh-kiem-tra-kiem-soat-nguoi-phuong-tien-hang-hoa-xuat-nhap-qua-bien-gioi

Thành lập 02 Tổ công tác liên ngành kiểm tra, ...

Ngày 04/01/2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành các Quyết định thành lập 02 Tổ công tác liên ngành kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập qua biên giới trên địa bàn tỉnh.


Phat-trien-ha-tang-giao-thong-Vuon-xa-lien-ket-vung-quoc-gia-va-quoc-te

Phát triển hạ tầng giao thông: Vươn xa liên k ...

Tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hợp lý, liên thông với mạng lưới giao thông vùng, quốc gia và quốc tế, đáp ứng nhu cầu vận tải chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhanh chóng, an toàn - đó là mục tiêu, đích đến trong phát triển hạ tầng giao thông mà Kon Tum đã và đang quyết tâm hiện thực hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế ngày càng phát triển.


Tang-luong-toi-thieu-vung-tu-01-01-2017

Tăng lương tối thiểu vùng từ 01/01/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.


Chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-12-2016

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016

Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế; tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ đào tạo sơ cấp cho nhiều đối tượng lao động;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016.


Chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-11-2016

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2016

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội; đánh giá học sinh tiểu học theo 3 mức;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2016.


Huong-dan-moi-ve-lap-ho-so-moi-so-tuyen-moi-thau-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-PPP-

Hướng dẫn mới về lập hồ sơ mời sơ tuyển, mời ...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư Số 15/2016/TT-BKHĐT về hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)


Kon-Tum--Champasac-Tiep-tuc-cung-co-phat-trien-moi-quan-he-huu-nghi-truyen-thong-doan-ket-dac-biet-va-hop-tac-toan-dien

Kon Tum - Chămpasắc: Tiếp tục củng cố, phát t ...

Phát huy truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, với sự nỗ lực của các bên, sự hợp tác giữa tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Chămpasắc (CHDCND Lào) đã và đang đạt được những kết quả to lớn, góp phần tích cực trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam và Lào.


Diem-tin-van-ban-moi

Điểm tin văn bản mới

1. Chậm sử dụng đất khi được Nhà nước giao phải nộp thêm tiền

Ngày 09/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất (SDĐ), thuê đất, thuê mặt nước. 

Theo đó, đối tượng được Nhà nước giao đất nhưng không sử dụng hoặc chậm sử dụng thì phải nộp khoản tiền tương ứng:

- Bằng với tiền thuê đất hàng năm nếu thuộc trường hợp được gia hạn thời gian SDĐ  theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013.

- Bằng với tiền thuê đất hàng năm đối với khoảng thời gian từ khi được giao đất đến thời điểm có quyết định thu hồi đất nếu thuộc các trường hợp:

+ Không thuộc đối tượng được gia hạn;

+ Thuộc đối tượng được gia hạn nhưng không làm thủ tục gia hạn;

+ Đã hết thời gian được gia hạn nhưng vẫn không sử dụng và chưa có quyết định thu hồi.
Đơn giá thuê đất để xác định số tiền thuê đất phải nộp nêu trên được xác định trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất do UBND cấp tỉnh ban hành. 

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2016.


Thu-tuong-Chinh-phu-vua-co-Chi-thi-so-26-CT-TTg-ngay-05-9-2016-ve-tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-trong-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-cac-cap-

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 26/CT-T ...

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung, thống nhất, quyết liệt trong hành động, kiên quyết đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, xây dựng Chính phủ trong sạch, liêm chính, kiến tạo phát triển, gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành pháp luật. Chính phủ đã chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật. Kỷ luật, kỷ cương hành chính bước đầu đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật.


Chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-9-2016

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2016

Hỗ trợ học sinh, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; xếp lương giảng viên cao cấp được bổ nhiệm chức danh giáo sư; miễn, giảm thuế xuất khẩu các sản phẩm thân thiện môi trường;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2016.


Lap-To-cong-tac-kiem-tra-viec-thuc-hien-chi-dao-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu

Lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ đ ...

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1642/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác).


13-Nghi-quyet-duoc-thong-qua-tai-Ky-hop-thu-Hai-HDND-tinh-Kon-Tum-khoa-XI-nhiem-ky-2016--2021

13 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ H ...

 Sau 2 ngày (10-11/8/2016) làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra; 13 Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp, gồm:


Kon-Tum-Ky-niem-25-nam-ngay-thanh-lap-lai-tinh

Kon Tum: Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập lại tỉ ...

Sáng ngày 12/8, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập lại tỉnh (12/8/1991 - 12/8/2016) và công bố Quyết định của Chủ tịch nước CHXHCNVN truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 05 Mẹ Việt Nam Anh hùng.


Pho-Chu-tich-Thuong-truc-UBND-tinh-Nguyen-Huu-Hai-di-khao-sat-thuc-dia-Du-an-dau-tu-xay-dung-kinh-doanh-thuong-mai-va-dich-vu-tai-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu ...

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐKT, ngày 08/6/2016 của Đoàn kiểm tra số 243 về kiểm tra việc thực hiện Kết luận 1422-KL/TU ngày 28/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tình hình thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thời gian qua; giải pháp đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư và tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới”; ngày 07/7/2016, đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên trong Đoàn đã kiểm tra công tác thu hút đầu tư tại huyện Ngọc Hồi và đi đi khảo sát thực địa Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh thương mại và dịch vụ cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tại một phần Lô TM 11, khu I- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và làm việc với Công ty TNHH Nhân Thành - 10B (địa chỉ: khu I- Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y)