TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ


-The-le-Giai-bao-chi-toan-quoc-ve-xay-dung-Dang-Giai-Bua-liem-vang

* Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đ ...

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng


-Thong-bao-tham-du-Cuoc-thi-“Tim-hieu-lich-su-quan-he-dac-biet-Viet-Nam-Lao-Lao-Viet-Nam

* Thông báo tham dự Cuộc thi “Tìm hiểu lịch s ...

Thực hiện Công văn số 879-CV/HU, ngày 28/7/2017 của Huyện uỷ Ngọc Hồi về việc tham dự Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”. Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (Đảng uỷ BQLKKT tỉnh) yêu cầu:


-Toan-van-Nghi-quyet-Hoi-nghi-lan-thu-nam-Ban-Chap-hanh-Trung-uong-Dang-khoa-XII-

* Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ba ...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giới thiệu toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm:


-Xay-dung-cac-thiet-che-cong-doan-tai-KCN-KCX

* Xây dựng các thiết chế công đoàn tại KCN, K ...

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất".


-Toan-van-Nghi-quyet-Trung-uong-5-ve-phat-trien-kinh-te-tu-nhan

* Toàn văn Nghị quyết Trung ương 5 về phát tr ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (số 10-NQ/TW, ngày 03-6-2017). Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:


-Ngay-hoi-thanh-nien-cong-nhan-gan-voi-ngay-doan-vien-nam-2017

* Ngày hội thanh niên công nhân gắn với ngày ...

Tối 27/5, tại khu công nghiệp Hòa Bình (thành phố Kon Tum), Tỉnh đoàn Kon Tum phối hợp với Hội LHTN tỉnh tổ chức Ngày hội thanh niên công nhân gắn với ngày đoàn viên năm 2017. Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo.


Ke-hoach-tuyen-truyen-ve-“Nam-doan-ket-huu-nghi-Viet-Nam-–-Lao-2017”

Kế hoạch tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu ng ...

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/HU, ngày 27/4/2017 của Huyện ủy Ngọc Hồi về việc tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017”. Đảng uỷ Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (Đảng ủy BQLKKT tỉnh) ban hành Kế hoạch số 382-KH/ĐU ngày 18/5/2017 về triển khai công tác tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017”, nội dung như sau:


Ke-hoach-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-Ho-Chi-Minh-nam-2017-

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đứ ...

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/HU, ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (Đảng ủy BQLKKT tỉnh) xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 như sau:


Cac-hoat-dong-Huong-ung-“Thang-Cong-nhan”-thang-5-2017

Các hoạt động Hưởng ứng “Tháng Công nhân” thá ...

Hiện nay, trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp tỉnh Kon Tum có khoảng 56 Doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, .v.v. giải quyết việc làm cho hơn 2.500 lao động trong và ngoài tỉnh.


Chi-bo-Cong-ty-DTPTHT-Khu-kinh-te-tinh-to-chuc-Dai-hoi-Chi-bo-lan-thu-IV-nhiem-ky-2017--2020

Chi bộ Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế tỉnh tổ chứ ...

Được sự đồng ý của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, ngày 21 tháng 4 năm 2017, Chi bộ Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2020.


Giao-luu-bong-da-voi-Chi-doan-Chi-cuc-Hai-quan-Cua-khau-quoc-te-Bo-Y

Giao lưu bóng đá với Chi đoàn Chi cục Hải qua ...

Nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong đoàn viên thanh niên của hai chi đoàn, ngày 16/4 Đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức giao lưu bóng đá với Chi đoàn Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 


Dang-bo-Ban-Quan-ly-Khu-kinh-te-tinh-to-chuc-Dai-hoi-cac-chi-bo-truc-thuoc-nhiem-ky-2017-2020

Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức ...

Trong 03 ngày, từ ngày 19 đến 21/4/2017 tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020.


Cong-tac-tuyen-truyen-bien-dao-nam-2017

Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/BTGHU, ngày 10/3/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Kế hoạch số 363-KH/ĐU về triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017. Toàn văn nội dung kế hoạch như sau:


Thanh-lap-Chi-bo-truc-thuoc-Dang-bo-co-so-Ban-quan-ly-Khu-Kinh-te-tinh-

Thành lập Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Ban ...

Ngày 29/3/2017, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành các Quyết định thành lập các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Kon Tum, gồm:


Ke-hoach-phat-trien-dang-vien-nam-2017

Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2017

Thực hiện Công văn số 718-CV/HU, ngày 03/03/2017 của Huyện ủy Ngọc Hồi về việc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên năm 2017.


Ke-hoach-phat-huy-uu-diem-khac-phuc-sua-chua-khuyet-diem-sau-kiem-diem-danh-gia-chat-luong-TCCS-Dang

Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa ...

Nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan; xây dựng cơ quan, các đoàn thể vững mạnh toàn diện; phấn đấu năm 2017 Đảng bộ đạt TCCS Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi tại Thông báo số 346-TB/HU, ngày 10/2/2017 về kết quả phân loại TCCS Đảng năm 2016. Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (Đảng ủy BQLKKT tỉnh) đã xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm, đánh giá chất lượng TCCS Đảng năm 2016, với những nội dung sau:


Tham-gia-Cuoc-thi-sang-tac-Bai-hat-va-Logo-tuyen-truyen-ve-Dai-hoi-Dai-bieu-Doan-TNCS-Ho-Chi-Minh-tinh-Kon-Tum-lan-thu-XIV-nhiem-ky-2017-2022

Tham gia Cuộc thi sáng tác Bài hát và Logo tu ...

Thực hiện Công văn số 728-CV/ĐTN, ngày 07/02/107 của Ban Thường vụ Huyện đoàn Ngọc Hồi về việc triển khai cuộc thi sáng tác Bài hát và Logo tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022. 


Tham-chuc-Tet-cac-to-chuc-ca-nhan-nhan-dip-Tet-Nguyen-dan-Dinh-Dau-2017

Thăm, chúc Tết các tổ chức, cá nhân nhân dịp ...

Ngày 19/01 đồng chí Phạm Thanh Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ cấp ủy tỉnh tại Huyện Ngọc Hồi đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, công chức và các đối tượng chính sách, người có công tiêu biểu xã Đăk Ang. Cùng đi với đoàn có đồng Châu Ngọc Lân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngọc Hồi.


Hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-dang-ky-thi-dua-nam-2017

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và đăng ...

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công. Ngày 12/01/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và đăng ký thi đua năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Đồng chí Vũ Mạnh Hải - Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban và đồng chí Trương Văn Tố - Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị. 


Dai-hoi-diem-Doan-co-so-Ban-Quan-ly-Khu-kinh-te-tinh-Kon-Tum-lan-thu-IV-nhiem-ky-2017-2019

Đại hội điểm Đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh ...

Được sự nhất trí của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và BTV Huyện đoàn Ngọc Hồi, ngày 11/01/2017 Đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2019, đây là đơn vị được Huyện đoàn Ngọc Hồi chọn làm Đại điểm cấp cơ sở. Đến dự và chỉ đạo Đại hội về phía Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có đồng chí Vũ Mạnh  Hải – Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đồng chí Trương Văn Tố - Đảng ủy viên, Chủ tịch CĐCS Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các đồng chí đại diện cho Chi ủy các chi bộ, lãnh đạo các phòng, đơn vị. Về phía Huyện Đoàn Ngọc Hồi có đồng chí Lưu Thị Bích Giang – Phó Bí thư huyện Đoàn Ngọc Hồi, Bí thư, Phó Bí thư các TCCS Đoàn về dự Đại hội điểm. Và cùng toàn thể đoàn viên thanh niên Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.