VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


V/v: triển khai thực hiện công văn số 3333/UBND-NNTN, ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tu ...

V/v: triển khai thực hiện công văn số 3333/UBND-NNTN, ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


V/v: cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng tại Khu III

V/v: cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng tại Khu III. Tải về: File đính kèm.


V/v: khắc phục các tồn tại về môi trường và nộp tiền thuê lại quyền sử dụng đất tại Khu cô ...

V/v: khắc phục các tồn tại về môi trường và nộp tiền thuê lại quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Hoà Bình (Công ty Năng Lượng DIC). Tải về: File đính kèm.


V/v: khắc phục các tồn tại về môi trường và nộp toền thuê lại quyền sử dụng đất tại Khu cô ...

V/v: khắc phục các tồn tại về môi trường và nộp toền thuê lại quyền sử dụng đất tại Khu công nghiệp Hoà Bình. Tải về: File đính kèm.


V/v: trả lời đơn kiến nghị của Bà Phùng Thị Bình

V/v: trả lời đơn kiến nghị  của Bà Phùng Thị Bình. Tải về: File đính kèm.


V/v: kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017

V/v: kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017. Tải về: File đính kèm.Tờ trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng Công trình: Quốc Môn cửa ...

Tờ trình phê duyệt thiết kế bản vẽ  thi công và Dự toán xây dựng Công trình: Quốc Môn  cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


Công văn về việc báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành

Công văn về việc báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triể ...

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển". Tải về: File đính kèm.


Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2017

Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” 04/10

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” 04/10. Tải về: File đính kèm.


Thu hồi Quyết định số 73/QĐ-BQLKKT, ngày 15/3/2016 của Ban quản lý Khu kinh tế

Thu hồi Quyết định số 73/QĐ-BQLKKT, ngày 15/3/2016 của Ban quản lý Khu kinh tế. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả triển khai kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 98 tại Thôn ...

Báo cáo kết quả triển khai kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 98 tại Thông báo 03/TB-BCĐ. Tải về: File đính kèm.


Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và chương trình công tác tháng 10

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và chương trình công tác tháng 10. Tải về: File đính kèm.


V/v: Bổ sung hồ sơ dự án của Cty Vinh Dung

V/v: Bổ sung hồ sơ dự án của Cty Vinh Dung. Tải về: File đính kèm.


V/v: thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty CP Nhân Thành Bờ Y)

V/v: thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty CP Nhân Thành Bờ Y). Tải về: File đính kèm.


V/v: thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty CP Nhân Thành Bờ Y)

V/v: thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty CP Nhân Thành Bờ Y). Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Công ty CP Đ ...

V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Công ty CP Đăk Ri Pen). Tải về: File đính kèm.