Tổng hợp tình hình lao động tại KCN, KKT QUÝ II/2016

Tổng hợp lao động tại KCN, KKT quý II/2016. Tải về: File tại đây.