Ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại CCN Đăk La, huyện Đăk Hà

UBND huyện Đăk Hà vừa ban hành Quyết định số 1874/QĐ-UBND ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Đăk Hà đối với dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ thực hiện trong Cụm công nghiệp Đăk La, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

(Ảnh minh họa)

Việc ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế sẽ góp phần tạo sự thống nhất trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng nhất cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án tại CCN Đak La, tạo thuận tiện trong công tác theo dõi, quản lý hồ sơ trong lĩnh vực môi trường.

Như vậy, đến nay việc xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được 04 địa phương, đơn vị ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế. Các nhà đầu tư khi triển khai thực hiện các thủ tục về môi trường tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu công nghiệp Hoà Bình, Cụm công nghiệp Đăk La do Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện./.

Xem Quyết định tại đây!

 Phòng TNMT