V/v mời tham dự Hội thảo về EVFTA & AEC

V/v mời tham dự Hội thảo về EVFTA & AEC. Tải về: File đính kèm.