V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hộ kinh doanh nhà nghỉ Xuân Trình)

V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hộ kinh doanh nhà nghỉ Xuân Trình). Tải về: File đính kèm.