XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1. Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: Thôn Iệc, Xã Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

Điện Thoại: 0603915123 - Fax: 0603915123

2. Tên dự án: Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Hòa Bình

Địa chỉ: 304 Phạm Văn Đông, Phường Lê Lợi, TP.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

3. Mục tiêu, quy mô dự án: Xây dựng, vận hành nhà máy xử lý nước thải công suất 500m3/ ngày đêm để xử lý toàn bộ nước thải, chất thải của toàn bộ các Công ty trong Khu công nghiệp Hòa Bình

4. Vốn đầu tư: Gần 9 tỷ đồng

5. Tiến độ thực hiện dự án: Khởi công tháng 7 và hoàn thành tháng 12 năm 2013

                                                                                Bể lọc nước thải