bao-cao-dinh-ky-tinh-hinh-lao-dong-tien-luong-thu-nhap-nha-o-cua-nguoi-lao-dong-nam-2016-trong-cac-khu-cong-nghiep-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Báo cáo định kỳ tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động năm 2016 trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Báo cáo định kỳ tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động năm 2016 trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

 Báo cáo định kỳ tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động năm 2016 trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.

Top page Desktop